Z návštěvy úz. o. NKÚ v Plzni


(23.01.2008)

 

V rámci svého poslaneckého dne navštívili 23. 1. 2008 poslanci Václav Votava a Václav Šlajs územní odbor Nejvyššího kontrolního úřadu v Plzni. S plzeňským pracovištěm seznámil poslance jeho ředitel Ing. Václav Pouska. Poslanci se zajímali o strukturu úřadu, vymezení a rozsah jeho kontrolní činnosti, metody práce i personální složení pracovníků. Odbor v Plzni má 18 kontrolních pracovníků, všichni mají vysokoškolské vzdělání, většinou ekonomické nebo právní, ale jsou zde i pracovníci vzdělaní v technických oborech. Na některé posudky si úřad najímá i externisty. Plán kontrolní činnosti je z větší části připravován v Praze, menší část kontrolních úkolů si plánují na zdejším pracovišti.

      Jak konstatoval ředitel odboru, při kontrolách veřejných zakázek se často dostávají do důkazní nouze, kdy je i laikovi zřejmé, že práce jsou předražené, ale nelze to průkazně doložit – neexistují závazné ceníky. Možnou cestu vidí v povinnosti kontrolovaných prokázat hospodárnost investice nebo možnost kontrolovat investici ještě před zahájením výstavby (předražené projekty a odhady cen).

      Poslanci zajímal i zákon o NKÚ a jeho případné změny.