Poslanecký den v Plzni


(18.02.2008)

V rámci svého poslaneckého dne 18. 2. 2008 absolvovali poslanci Ing. Václav Votava a Václav Šlajs pracovní návštěvy Územního pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni a inspektorát České obchodní inspekce v Plzni. Cílem bylo seznámit se s fungováním a náplní práce těchto státních úřadů a získat zde popřípadě podněty pro změny v legislativy.

Plzeňské pracoviště ÚZSVM spravuje majetek v účetní hodnotě 2 miliardy korun ve dvou krajích – Plzeňském a Karlovarském. Téměř polovinu tohoto majetku tvoří bývalé hraniční přechody, přičemž nejsložitější záležitost bude realizace prodeje hraničního přechodu Rozvadov, kde je rozsáhlý areál s některými nevyjasněnými majetkovými vztahy.

O majetek státu se stará jednak v Plzni, jednak v sedmi odloučených pracovištích 224 pracovníků. V Sokolově už bylo odloučené pracoviště pro málo majetku ve správě poníženo na referát a stav snížen na 4 pracovníky. ÚZSVM ale dostává i nové úkoly – např. správu majetku zadrženého z trestné činnosti. A tady získali poslanci od ředitele JUDr. Karla Hály jeden z podnětů – týkal se skladování a údržby tohoto majetku. I když má úřad své vlastní sklady, vytápění, ostraha a péče o zabavený majetek je přesto nákladná. “Někdy bylo by lepší tyto věci prodat a v případě, že soud nerozhodne o propadnutí věci, vyplatit peníze. I pro majitele zabavených věcí byl to bylo výhodnější, protože soudní řízení může trvat roky a takové luxusní auto v hodnotě několika miliónů za tu dobu ztratí na ceně,” uvedl ředitel.

Problémem při prodeji majetku státu je zdlouhavost procesu prodeje a nedostatkem je také nejasná definice “veřejného zájmu” v zákonu. Úřad se potýká i se získáváním a udržením kvalitním pracovníků. Zaškolit nového pracovníka trvá i půl roku a dobré lidi potom přetahuje komerční sféra nebo magistrát, neboť si mohou dovolit zaplatit víc.

 

Také inspektorát ČOI v Plzni má na starosti dva kraje. V Plzni má 32 pracovníků, detašované pracoviště v Karlových Varech 29. Hlavní náplní práce je ochrana spotřebitele – poctivost prodeje, regulérnost reklamačního řízení, ale i bezpečnost prodávaného zboží. “ČOI vlastně zajišťuje rovnovážnost sil ve vztahu spotřebitel kontra silná obchodní společnost či obchodník. “Stěžejním úkolem je pro nás v současnosti také ochrana práv duševního vlastnictví, neboť Česká republika je kvůli tomu na černé listině světové obchodní společnosti,” uvedl na setkání s poslanci ředitel inspektorátu Ing. Milan Javorský.

Plzeňská ČOI provede ročně kolem 10 000 kontrol, z toho ve 30 % zjistí závady. Loni dostala řádově 200 písemných podnětů od občanů.

Mediálně velmi sledované jsou nyní kontroly velkých příhraničních tržnic. Tady je největším úskalím ztotožnění majitelů jednotlivých stánků. Stánky nejsou označeny, nikdo se k nim nehlásí, evidence správce tržnice bývá nepřesná a neaktuální – v zákoně také není obsah “evidence tržnice” přesně definován. Proto ČOI ve spolupráci s celníky a policií přistoupila na novou taktiku – tržnice se uzavře a kontroluje třeba i dva měsíce, dokud se nepodaří identifikovat všechny nájemce stánků.

V oblasti personální zajištění naráží stejně jako ÚZSVM na přetahování kvalitních pracovníků ze strany magistrátů.