Otevřený dopis


(10.03.2008)

Plzeňský kraj

Noviny Krajského úřadu Plzeňského kraje

Richard Beneš, šéfredaktor

Husova 29

301 00 Plzeň

 

 

O T E V Ř E N Ý D O P I S

 Vážený pane šéfredaktore,

 “Plzeňský kraj - měsíčník pro občany Plzeňského kraje”, který řídíte a jako šéfredaktor zodpovídáte za jeho obsah, je vydáván a tedy i financován Krajským úřadem Plzeňského kraje. Tyto noviny jsou distribuovány zdarma do poštovních schránek obyvatel Plzeňského kraje a to v nákladu přesahujícím 250 tisíc výtisků. Měly by tedy z povahy věci a vzhledem k tomu, že jsou placené i z peněz daňových poplatníků, být apolitické. Měly by informovat o dění v našem kraji, v jeho obcích, přinášet informace o činnosti krajského úřadu a zastupitelstva kraje.

Místo toho jsou ale často zneužívány k vyjadřování jednostranných politických názorů. Utvrdil mě v tom i sloupek v březnovém vydání z pera radního za ODS pana Vladislava Vilímce nazvaný “Volba prezidenta v záři reflektorů”. Vzhledem k tomu, že je náměstkem hejtmana pro ekonomiku, očekával bych, že bude informovat občany o hospodaření kraje a problémech, které s tím souvisejí. Místo toho předkládá čtenářům subjektivní a ideologické hodnocení volby prezidenta z pohledu člena ODS a kritizuje politické protivníky. To do těchto novin opravdu nepatří.

Krajské noviny často připomínají spíše volební noviny Občanské demokratické strany, bohužel - za peníze daňových poplatníků. Slouží k osobní prezentaci především uvolněných zastupitelů za ODS a frekvence této prezentace pak roste s blížícími se volbami do krajského zastupitelstva.

Žádám Vás, pane šéfredaktore, aby jste dbal na apolitičnost těchto novin, aby noviny, především v předvolebním období, nesloužily k volební kampani momentálně v kraji vládnoucí strany.

Věřím, že tento otevřený dopis také v nejbližším vydání Vašich krajských novin otisknete.

 

S pozdravem

 

Ing. Václav Votava

předseda Krajské organizace ČSSD Plzeňského kraje

a poslanec Parlamentu ČR