Odpověď na anketní otázku


Jak ovlivňuji rozhodnutí politiků o výších daní, svých přemrštěných mzdách a výhodách, atd. ekonomickou situaci občana ČR a podnikatelské prostředí v ČR? (15.07.2003)

Poslanec ing. Václav Votava obdržel od studenta Jana Měchury anketní otázku pro připravovanou diplomovou práci na téma "Ekonomická prosperita občana České republiky", která by měla zodpovědět hlavní otázku "Jak ovlivňuji rozhodnutí politiků o výších daní, svých přemrštěných mzdách a výhodách, atd. ekonomickou situaci občana České republiky a podnikatelské prostředí v ČR?"

 

Ing. Votavu zaujalo tvrzení o přemrštěných mzdách poslanců, které je zde předkládáno jako fakt, a takto na ně ve své odpovědi studentovi zareagoval:

Ve Stříbře dne 15. 7. 2003

Vážený pane studente,

docela by mne zajímalo, jak velkou mzdu by dle Vašeho názoru měl poslanec pobírat, aby nebyla (jak Vy píšete) přemrštěná. V současné době je hrubý plat řadového poslance 46.500 Kč, průměrný plat soudce okresního soudu cca 60.000 Kč, průměrný plat soudce krajského soudu cca 80.000 Kč, špičkoví manažeři mají platy 60-300 tisíc Kč a více, k tomu samozřejmě prémie. Za hodinu práce si zcela průměrný advokát účtuje 1.000,- Kč, sazba, notářů bývá ještě větší. Za dvouhodinový koncert našeho zpěváka zaplatí pořadatel 60 - 200 tis. Kč, za pár písniček ve veřejnoprávní televizi ČT, placené i z koncesionářských poplatků občanů, částku blížící se měsíčnímu platu poslance.

Domníváte se stále, že plat poslance je přemrštěný? Zkuste si vytvořit vlastní úsudek a nepodléhat tolik vlivu populistických tvrzení některých médií. Mohu Vás s čistým svědomím ujistit, že drtivá většina poslanců jsou lidé velice pracovití, pro které neplatí zákonná pracovní doba, ale pracují běžně 12 i více hodin denně, často bez volných víkendů. Chápu, že to ale není zrovna atraktivní téma pro média. Samozřejmě také se vyskytnou jedinci, tak jako v jiných profesích, kteří nám zrovna čest a slávu nedělají. A ti jsou bohužel nejvíc vidět.

K výhodám. Pokud tím myslíte náhrady, tak pobírám asi 28.000,- Kč. Služební vůz nemám (mají je pouze předsedové výborů a vyšší funkcionáři), najezdím průměrně 4.000 km měsíčně svým soukromým vozidlem v souvislosti s výkonem svého mandátu po regionu a také k jednáním do Prahy nebo mimo Prahu. Zkuste to pronásobit sazbou podle vyhlášky o cestovních náhradách. Kdybych byl zaměstnancem nějaké firmy, třeba v Praze, měl bych také ze zákona nárok na diety a náhrady při použití soukromého vozidla pro potřeby firmy.

Namítnete, že mám zadarmo veřejnou hromadnou dopravu. Ano mám. Prakticky lze ale využít pouze omezeně MHD v Praze, protože si vzhledem k časovým možnostem nemohu dovolit jezdit za poslaneckými povinnostmi vlakem či autobusem, to bych toho vzhledem k jízdním řádům asi mnoho neudělal.

Je mnoho dalších čtenářsky jistě přitažlivých témat o těch našich "poslaneckých vyžírkách", jak občas čtu, o kterých by však bylo dobré, než budete cokoliv psát, si udělat svůj vlastní názor přímo z vlastní zkušenosti a poznání. Já se za to, že jsem poslancem nestydím.

Máte-li zájem si o těchto věcech popovídat přímo ve sněmovně, napište mi telefonický kontakt na Vás.

S pozdravem
Ing. Václav Votava