O větrnících ať si rozhodnou sami občané


(14.05.2008)

Tachovský deník | 14.5.2008 | rubrika: Tachovsko | strana: 2 | autor: VÁCLAV VOTAVA

Poslanec Parlamentu ČR Václav Votava reaguje na článek v Deníku

Stříbro/ Stavba větrného parku v případě Stříbra, kdy se jedná o park 13 velkých větrníků v bezprostřední blízkosti obydlí, je citelným zásahem do krajiny a trčící 150 m vysoké stožáry s vrtulemi na panoramatu historické části Stříbra jsou toho jistě důkazem. A to nemluvím o dalších nepříznivých vlivech větrných elektráren jako je např. hlučnost. Nejsem odpůrcem malých větrných elektráren, jako doplňkového, obnovitelného zdroje energie tam, kde nezasahují do neporušené krajiny.
Je třeba si také položit otázku, zda finanční kompenzace za umístění větrníků se vyplatí, zda za tuto cenu jsme ochotni strpět nepříznivé vlivy na naše životní prostředí a zda nám nevadí narušení krajinného rázu zatím ještě panenské přírody Stříbrska a Tachovska. Chápu, že každá koruna do obecní kasy je dobrá. Přesto nelze vše posuzovat jen měřítkem peněz.
O tak závažné věci, jakou je stavba větrného parku, by ale neměli rozhodovat jen zastupitelé, ale přímo sami občané v referendu. A to při vědomí, že touto stavbou se elektrická energie pro naše domácnosti jistě nezlevní, že se žádný blok tepelné elektrárny neodstaví a že se, ať se nám to líbí či ne, budeme muset nadále spoléhat na výrobu elektřiny z jaderných elektráren.