Krajští sociální demokraté se sešli na Programové konferenci


Tisková zpráva (05.07.2008)

 

V sobotu 5. července se v Plzni sešli krajští sociální demokraté nad záměry a cíli svého volebního programu pro letošní podzimní krajské a senátní volby. Jednání se zúčastnili členové Krajského výkonného výboru ČSSD v Plzni (KVV), poslanci, senátoři a hosté. Přítomna byla i většina předních kandidátů do krajského zastupitelstva ( mezi nimi mj. starosta Trokavce Jan Neoral ) a kandidáti do Senátu PČR ing. Jiří Bis a Mgr. Miroslav Nenutil.

V úvodu vystoupil předseda KVV, poslanec ing. Václav Votava. Mimo jiné zdůraznil, že nastávající krajské volby budou především hlasováním o vládě Občanské demokratické strany. “ Nepovedeme pouze negativní kampaň, kdy budeme upozorňovat a varovat občany před reformními experimenty současné vlády, ale chceme zdůrazňovat především naše programové priority založené na solidaritě, spravedlnosti, lidskosti, jistotě, prosperitě a svobodě. Náš cíl je jasný – chceme v krajských volbách zvítězit! Nechceme aby se zhoršovala životní úroveň drtivé většiny obyvatel ve prospěch úzké skupiny nejbohatších ” uvedl Votava. Podtrhl, že podle průzkumů veřejného mínění je se současnou politikou nespokojeno téměř 75 procent občanů a dvě třetiny voličů konstatují, že vládní reformy zahájené počátkem tohoto roku citelně zatěžují jejich rodinné rozpočty.

“Někteří krajští funkcionáři ODS se snaží vytvářet dojem, jako by existovaly dvě Občanské demokratické strany. Jedna v Praze, ve vládě a druhá tady v kraji, ve městech a obcích. Není to ale pravda,” uvedl V. Votava. “Je jen jedna ODS a její politika je jednoznačně zaměřena proti zájmům většiny lidí této země.”

Václav Votava v souvislosti s odchody některých poslanců z poslaneckého klubu a ze strany zdůraznil, že ČSSD musí zlepšit svoji personální práci a výběr osobností na kandidátky především na úrovních okresů a krajů. Vyslovil přesvědčení, že pro letošní krajské volby se v Plzeňském kraji podařilo sestavit velmi kvalitní kandidátku v čele s lídrem Doc. MUDr. Miladou Emmerovou, CSc.. Ta získala v celostátním průzkumu volitelnosti krajských politiků v PK nejlepších výsledků. Výrazně předčila i politiky z ODS, která byla vítěznou stranou v minulých i předminulých krajských volbách.

Právě M. Emmerová a předseda klubu zastupitelů za ČSSD Zastupitelstva Plzeňského kraje Jaroslav Bauer jsou, společně s krajskými odbornými komisemi ČSSD, hlavními autory krajského volebního programu. Tomu sociální demokraté Plzeňského kraje věnovali na svém sobotním jednání nejvíce času. Soustřeďují se v něm na všechny nejdůležitější problémy v kraji. Nejpalčivějšími jsou podle nich ve zdravotnictví, kde chtějí zabránit jeho privatizaci, v sociálních službách, ale také v dopravě, kde modernizace stávající silniční sítě souvisí s rozvojem kvality dopravní obslužnosti i v odlehlých oblastech. Stranou jejich zájmu nestojí ovšem ani výstavba radarové základny v Brdech, ale ani zemědělství, životní prostředí či celková ekonomika kraje.