Návštěva předsedy poslaneckého klubu ČSSD a stínového ministra zemědělství Mgr. Michala Haška v Plzeňském kraji


(17.07.2008)

 

Účast:  Poslanci Ing. Václav Votava, Ing. Václav Grüner, Jan Látka, Václav Šlajs, lídr kandidátky do krajských voleb MUDr. Milada Emmerová

      Stínového ministra zemědělství a místopředsedu zemědělského výboru Sněmovny Mgr. Michala Haška a jeho doprovod čekala v Plzeňském kraji řada a diskusí se zemědělci. A nevezl jim bohužel dobré zprávy. V návrhu rozpočtu na příští rok chybí v kapitole zemědělství  5 miliard.  A dá se předpokládat, že úspory postihnou hlavně národní doplatky k dotacím z EU. Vláda také nechce korigovat zákonem chování řetězců k dodavatelům, spoléhá, že vše vyřeší trh. Podle slov M. Haška chce ČSSD tento zákon prosadit, třeba ne tak razantní, jak by bylo třeba, ale byl by to aspoň základ, na kterém by se dalo dále  stavět.  Živým tématem je také vládou schválená novela transformačního zákona, která by donutila nástupnické organizace bývalých zemědělských družstev  řešit  vypořádání členů JZD. Místopředseda zemědělského výboru se domnívá, že tato novela nemá šanci ve Sněmovně projít. Pak přijde na řadu druhá varianta – tedy že by se stát přihlásit k odpovědnosti za špatnou transformační  legislativu a podílet se na vyplacení dlužných nároků.

       Při besedě se zemědělci z Plzně-severu v Kralovické zemědělské a.s.  se mluvilo i o ztrátovosti živočišné výroby, zvláště chovu prasat, kterou si ještě  můžou dovolit jen podniky mající další výdělečné výroby. Na Tachovsku jsou problémy podobné, vzhledem ke specifice okresu tu nejvíc stížností zaznělo na prodej státní zemědělské půdy a na spolupráci s pozemkovým fondem. Podnikání v zemědělství také omezuje nedostatek kvalifikovaných pracovníků, tato práce ztrácí prestiž a také zanikají potřebné učební obory i střední školy.

       Stínový ministr ČSSD si také prohlédl dva zemědělské provozy – v Kralovické zemědělské a.s. to byla porodna prasat, na Tachovku navštívil chov plemenných býků na farmě Jana Zatloukala v Kundraticích.

       Závěr návštěvy patřil setkání s majiteli obecních a městských lesů na půdě Městských lesů s. r.o. v Sušici. Mimo jiné zde hovořilo o zásahu proti kůrovci, kde na sebe naráží představy ekologů a majitelů  a správců lesů. Problémy přináší také soužití majitelů lesů na území NP Šumava a správou parku. Starostka Kašperských Hor a další starostové poukazovali na nerovný vztah – „když jde o restrikce a zákazy, leží naše lesy na území parku. Když se jedná o dotace a náhrady škod, na území parku jakoby nejsou,“ stěžovala si starostka na postup vlády, při dotacích na sanaci škod po orkánu Ema. Výstupem z jednání byl příslib interpelace předsedy vlády týkající se dotací na lesní porosty, příprava a konzultace zákona o národních parcích a pokus zlepšit  medializaci i jiných názorů na řešení kůrovcové kalamity, než jsou názory  ekologů.

 

Příjezd do Kralovic  (17.7.2008)Beseda se zemědělci na půdě Kralovické zemědělské a.s.Prohlídka porodny prasat Kralovické zemědělské a.s. (17.7.2008)Prohlídka areálu Kralovické zemědělské a.s. (17.7.2008)Prohlídka areálu Kralovické zemědělské a.s. (17.7.2008)Beseda se zemědělci okresu Tachov v Újezdě pod Přimdou (17.7.2008)Beseda se zemědělci okresu Tachov v Újezdě pod Přimdou (17.7.2008)Beseda se zemědělci okresu Tachov v Újezdě pod Přimdou (17.7.2008)Prohlídka chovu plemených býků na farmě Jana Zatloukala v Kundraticích (17.7.2008)Prohlídka chovu plemených býků na farmě Jana Zatloukala v Kundraticích (17.7.2008)Beseda s majiteli lesů v Sušici (17.7.2008)Beseda s majiteli lesů v Sušici (17.7.2008)