Jednání o kůrovcovém nebezpečí v lesích na Sušicku


(22.07.2008)

 

V Kolinci na Klatovsku se 22. 7. sešli majitelé soukromých a obecních lesů, aby jednali o kůrovcovém nebezpečí v lesích na Sušicku.

       Jednání se jako hosté zúčastnili i poslanci Václav Votava a Jan Látka. V závěru vydali účastníci prohlášení, ve kterém vyjádřili znepokojení nad záměrným zatajováním kůrovcového nebezpečí plynoucího z lesů v Národním parku Šumava. Loňská větrná kalamita v celé oblasti Šumavy, včetně NPŠ se podle nich promítá v základních principech ochrany lesa tím, že následná kůrovcová kalamita je několikrát vyšší, než množství zpracovaného polomu. To je ale NPŠ zpochybňováno a podceňováno. Neodpovědní, vesměs malí vlastníci lesů, svojí nečinností tento problém ve vnitrozemí ještě prohlubují.

       Poslanci přislíbili pomoc v řadě otázek a problémů, které zde zazněly, ať se to týká například chybějícího zákona o národních parcích či rozdílného přístupu státu v poskytování dotací a náhrad škod pro vlastníky  lesů ležících na území NPŠ, kde jsou preferovány pouze státní lesy. Poslanec Votava vyzval přítomné, aby zákonodárcům poskytli své návrhy a podněty, se kterými by mohli pracovat.

Vystoupení na jednání o kůrovcovém nebezpeční v lesích na Sušicku dne 22.7.2008