Kraj dobrým hospodářem? Trochu pozdě


(11.08.2008)

O nemocnici v hodnotě půl miliardy se kraj nezajímal, ale teď se soudí o 20 milionů z jejího konkurzu

V článku Jindry Paškové pod titulkem “Konkurz plánské nemocnice není u konce” uveřejněném minulý týden v deníku Právo se uvádí, že Plzeňský kraj si nárokuje na konkurzním správci polovinu prodejní ceny loni v konkurzu prodané nemocnice. A to přesto, že podle správce konkurzní podstaty i podle rozhodnutí soudu takový nárok nemá. O uzavření konkurzu a o tom, jak budou uspokojeni věřitelé, bude po námitkách kraje ještě tedy rozhodovat soud. Pro připomenutí: Plzeňský kraj převzal nefungující a zadluženou nemocnici v Plané v účetní hodnotě bezmála půl miliardy korun od státu v lednu 2003. Do konkurzu se pak nemocnice dostala v květnu 2004.  

Požadavek kraje na cca 20 milionů z prodeje nemocnice v článku odůvodňuje krajský radní pro zdravotnictví za ODS Pavel Karpíšek slovy, že kraj tak činí z titulu dobrého hospodáře a strážce majetku. Ano, je dokonce povinností kraje a jeho odpovědných funkcionářů starat se s péčí dobrého hospodáře o svěřený majetek. Podobné vyjádření učinil pro ČTK náměstek hejtmana a poslanec ODS Vladislav Vilímec.

Pak se ale musím zároveň ptát, proč nepostupoval s péčí dobrého hospodáře v době, kdy byl prohlášen na nemocnici konkurz, proč neochránil majetek kraje, znovu připomínám v účetní hodnotě půl miliardy korun, a dopustil jeho prodej v konkurzu za zlomek ceny? Proč nemocnici neoddlužil, když v balíku 165 milionů, které kraj obdržel na oddlužení bývalých okresních nemocnic od státu, byla zahrnuta i částka 68 milionů pro Planou? Proč dalších 14,5 milionů určených přímo pro Planou vrátil státu zpět? Jakou hru to radní hráli a v čí prospěch? Ve prospěch občanů Tachovska určitě ne. To by měli pánové radní z ODS vysvětlit! Místo toho jako bych již slyšel jejich otřepanou písničku: “To za vlády sociální demokracie nemocnice v Plané zkrachovala a stát nám ji předal nefunkční a s velkými dluhy.”

Já myslím, že lidé dobře vědí kdo a jak nemocnici řídil, kdo ji přivedl do krachu a že nejen ředitel nemocnice, ale i tehdejší přednosta okresního úřadu Wagner a zdravotní radová Krejčová se měli zřejmě zodpovídat před soudem. Trochu jinak je to i s tím dluhem. Vyjádření konkursního správce v Tachovském deníku z 21. 1. 2005 hovoří za vše: “Kraj záměrně uváděl zkreslené údaje o výši dluhů nemocnice. Do konkurzního řízení se mi přihlásili věřitelé s pohledávkami ve výši okolo 50 milionů korun, kraj ovšem uvedl dluh 120 milionů, včetně odpisů z majetku nemocnice”. Faktický dluh nemocnice tedy nebyl krajem uváděných 120 milionů korun, ale okolo 50 milionů. A na oddlužení nemocnice bylo státem poskytnuto 68 milionů (nepočítaje v tom státu vrácených dalších 14,5 milionů).

Proč tedy kraj nezabránil prodeji své nemocnice v konkurzu?

Je jistě namístě prověřit postup kraje vůči nemocnici v Plané a osobní odpovědnost krajských radních ODS za správu svěřeného majetku. A o to také sociální demokracie bude usilovat.

Václav V o t a v a / ČSSD /, poslanec PČR