Reforma se dotkne nás všech


Tachovský deník (19.09.2003)

Reforma se dotkne nás všech

Není dnes v médiích, nebo při mých setkáních s občany, frekventovanější téma než je vládní reforma veřejných financí. Nikdo už asi nepochybuje, že reforma veřejných financí by byla na pořadu dne za jakékoliv vlády. Na tom shoduje i většina ekonomických expertů. Bankovní socialismus se stamiliardovými nesplacenými úvěry, i to je daň za divokou privatizaci či udržování krachujících podniků počátkem 90. let, kdy jsme byli utvrzováni Václavem Klausem o tom, že není čas aby ekonomové čekali na právníky a byli jsme přesvědčování o tom, že není rozdíl mezi čistými a špinavými penězi. Současná koaliční vláda je první, která našla odvahu tyto dluhy, převzaté od vlád ODS, radikálně řešit. Ve svém programovém prohlášení také jasně uvedla, že konsolidaci veřejných financí považuje za nezbytnou pro zajištění hospodářského růstu a pro náš vstup do Evropské unie.

Námitky vznáší odbory

Můžeme samozřejmě diskutovat o podobě reformy. Má-li být měkčí především pro sociálně slabší vrstvy obyvatel, či naopak tvrdší pro podnikatele a lidi s vyššími příjmy, jak požadují především odbory. Já osobně bych se také dokázal ztotožnit například s požadavkem na zachování dřívějšího odchodu do důchodu pro ženy podle počtu dětí nebo se zápočtem přiměřené doby vysokoškolského studia pro důchod.

Chápu, že se odborům nelíbí úpravy ohledně krácení nemocenské dávky v prvních třech dnech nemoci. Obávají se především o osoby s nízkými příjmy. Snahou vlády však není poškodit poctivé zaměstnance, ale zamezit zneužívání této dávky, které narostlo do naprosto obludných rozměrů.

Výhrady mají podnikatelé

Na druhé straně se s řadou výhrad k reformním zákonům ozývají i podnikatelé a zaměstnavatelé. Ať je to požadavek na ještě výraznější snížení daní právnických osob, nesouhlas se zvýšením odvodů osob samostatně výdělečně činných na sociální a zdravotní pojištění či otázka povinného zavedení registračních pokladen nebo snížení limitu obratu k registraci plátce DPH.

Slovensko náš vzor?

V souvislosti s požadavkem na snižování daní je nám pravicovými politiky dáváno za vzor Slovensko. Výrazně snižuje daně, zavádí jednotnou daň z příjmu fyzických a právnických osob ve výši 19 % a s účinností od vstupu do EU tedy od května 2004 i jednotnou sazbu DPH, také ve výši 19 %. Vytváření obrazu Slovenska jako investičního ráje, kam budou od nás utíkat podnikatelé, je však velmi zjednodušující. Daňový základ pro výpočet daně se na Slovensku totiž počítá odlišně. Nelze zde uplatnit některé odčitatelné položky, jiné je umořování ztrát, tvoření rezerv, omezeně lze do výdajů zahrnout leasingové splátky apod. V konečném důsledku zaplatí poplatník při 19 % daňové sazbě zhruba stejně jako při 26 % sazbě v Čechách.

Druhou stranou mince slovenského postupu je skutečnost, že na Slovensku došlo k výraznému zvýšení spotřebních daní, sjednocením sazby DPH dojde k výraznému růstu cen potravin, radikálně se snížily sociální dávky, platí se za návštěvu u lékaře, za recept na léky, za pobyt v nemocnici a mohl bych uvádět další příklady.

Tři sta tisíc podnikatelů bez zisku

Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí, že 80% osob samostatně výdělečně činných osob odvádí pojistné na sociální zabezpečení pouze z minimálního vyměřovacího základu. Naproti tomu zaměstnanec přispívá do systému sociálního zabezpečení z vyměřovacího základu podle svého skutečného příjmu zúčtovaného zaměstnavatelem. Tuto nerovnost chce vláda napravit postupným zvýšením vyměřovacího základu pro odvody sociálního, ale i zdravotního pojištění.

Také více než tři sta tisíc OSVČ nevykazuje žádný zisk nebo vykazuje trvale ztrátu. To se dá pochopit v začátcích podnikání nebo nárazově při rozšíření podnikatelských aktivit. Ne však v případě, kdy podnikatel řadu let neustále ze své stejné podnikatelské činnosti vykazuje ztrátu a neodvádí žádnou daň. A přesto očividně nestrádá, ba jeho hmotné statky vypovídají o něčem jiném. Proto chce vláda tento problém řešit i stanovením fiktivního minimálního příjmu a minimální daně z příjmů. Domnívám se, že řada poctivých podnikatelů a živnostníků toto opatření pochopí.

Počet státních zaměstnanců klesne

Reforma je zaměřena i na zaměstnance ve státním sektoru, na soudce, státní zástupce a ústavní činitele, jejichž platy budou do roku 2006 zmrazeny. Vláda provede reformu ústředních orgánů státní správy, sníží jejich počet a počet pracovníků. Příští rok byl mělo odejít 11 000 státních zaměstnanců.

Reforma je kompromisem

Přestože připravovaná reforma je určitým kompromisem, kdy nejsilnější vládní strana ČSSD musí respektovat programy koaličních partnerů, tvrdím, že je sociálně únosná. Nedotkne se pouze sociálně nejslabších vrstev obyvatelstva a není ani šacováním občanů, jak se populisticky ozývá z řad opozičních pravicových poslanců. Je prostě sanací státní kasy za transformační hříchy minulých vlád, bohužel z kapsy nás všech. A nemylme se, v podání pravicové vlády ODS by naopak byla daleko dramatičtější a výrazněji by se dotkla sociálně slabých.

(Autor je poslancem za ČSSD)
Tachovský deník ze dne 19. 9. 2003