Evropě to osladíme?


Interpelace premiéra Mirka Topolánka (25.09.2008)

 Poslanec Václav Votava: Vážený pane premiére, Evropě to osladíme. To je heslo, se kterým jde Česká republika do předsednictví Evropské unie v první polovině příštího roku. Nezlobte se na mě, ale pokud toto heslo není ve všech souvislostech s naším předsednictvím v Evropské unii zrovna stupidní, tak se domnívám, že je minimálně hloupé.

Pane premiére, někdo někomu něco osladí, nebo já ti to osladím. Nikdy jsem takové rčení neslyšel jako něco pozitivního na rozdíl možná od vás, natož jako pozitivní vztah někoho k někomu. Já bych vám dal takový příklad. Představte si například, že někdo na kongresu ODS, možná po krajských volbách, řekne: tomu Topolánkovi to pěkně osladíme. Tak určitě takového člověka nebudete považovat za svého příznivce a už vůbec vás nebude na tom kongresu chválit. Vždycky jde tímto rčením o vyjádření výhradně nějaké odplaty. Slibuje se nějaká pomsta nebo chceme někomu něco znepříjemnit. Tak to myslím vnímají i naši občané a já nepochybuji o tom, že to takto budou vnímat i lidé v Evropě po patřičném překladu tohoto hesla.

Já si myslím, že nejsem sám, že výběr hesla Evropě to osladíme jenom potvrzuje váš ve skutečnosti protievropský postoj, dáváte tím najevo, jak je vám vlastně Evropská unie protivná, protivná i s její například sociálně laděnou politikou.

Pane premiére, já se obávám, aby celé to naše předsednictví pro váš vřelý vztah k Evropské unii neskončilo jednou velkou ostudou. A myslím, že tím heslem jste právě začali. Nemyslíte si to?

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Vidíte, já na rozdíl od vás uvažuji pozitivně, a nikoli negativisticky. Vy jste si vybral z těch dvou smyslů tohoto hesla to negativní, já jsem si vybral to pozitivní. V tom je mezi námi ten rozdíl. Mně kdyby někdo opravdu chtěl něco osladit, tak by to byl můj nepřítel, protože diabetici nesladí - to vy víte. Takže já jsem vždycky vnímal spíš to heslo a tam taky ta kostka cukru figuruje. My Evropě opravdu to naše předsednictví osladíme, to bude velmi příjemné, sladké, půvabné, hezounké. Škoda, že uvažujete jinak, a je to vidět i na vašem hlasování průběžně v této Sněmovně, kdy jste se dostali do opozice a fakticky vetujete všechny návrhy implementace evropských směrnic, které z Evropské unie přicházejí. Dokázal bych to dokladovat na celé řadě příkladů, ale nebudu to dělat, to bych zbytečně zdržoval.

Já musím říct, že uvažuji jinak. Už to, že osobnosti typu primabalerína londýnského baletu, typu akademik toho nejlepšího jména v České republice a další, kteří figurují v tomto spotu, dali své jméno ve prospěch prezentace České republiky a jejího předsednictví, by vám mělo naznačit, že nejenom tito lidé, ale i vláda české předsednictví myslí vážně. Navíc to heslo je velmi těžce přeložitelné do angličtiny a do jiných řečí, ten ekvivalent bude nepochybně jiný, a já vás upozorňuji, že to heslo může mít ještě pokračování a to bude ještě půvabnější. Děkuji.

 Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zeptám se pana kolegy Votavy, zda chce vznést doplňující dotaz. Prosím.

 Poslanec Václav Votava: Děkuji. Pane premiére, na to lze říct pouze jediné. My to vám i vaší vládě také osladíme.