Otázka pro Václava Votavu, poslance Parlamentu ČR


Tachovský deník (24.09.2003)

Statistika dopravní nehodovosti na našich silnicích je stále tragičtější. Ministerstvo dopravy nyní připravilo novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích. Chce v ní, mimo jiné, vrátit policistům pravomoc odebírat řidičské oprávnění na místě. Jak se k novele staví poslanci?

 

"Připravovaný návrh novely je mezi poslanci poměrně živě diskutován. Kolegové však nejsou rozhodně v názoru na uvažované změny zákona jednotní. Dá se říci, že se rozdělili na dva tábory. Ti, co jsou pro přijetí novely zákona, poukazují na narůstající agresivitu řidičů, na skutečnost, že ani po zaviněné havárii s usmrcenými účastníky nemůže policie podle stávající úpravy odejmout na místě viníkovi dopravní nehody řidičské oprávnění. Stejně tak tomu je při silniční kontrole, kdy se prokáže požití alkoholu řidičem, nebo při závažných přestupcích, jako je nebezpečná jízda. Jejich oponenti argumentují naopak nepřiměřeně velkými pravomocemi policie a obávají se zneužívání těchto pravomocí policisty, šikanování či msty z jejich strany.

Já osobně jsem především z důvodů narůstající agresivity řidičů a tím i nehodovosti na našich silnicích pro radikálně tvrdší postihy. Pokuty situaci často neřeší, viník pokutu samozřejmě raději zaplatí a především movitější řidič se ještě policistovi vysměje. Možnost odejmutí řidičského oprávnění policistou při opravdu závažném dopravním přestupku by určitě bylo citelnějším postihem a domnívám se, že by splnilo i výchovný a preventivní účel. Proto jsem i pro navrhovaný bodový systém za spáchané dopravní přestupky, kdy by ŘP mohl být po dosažení určitého počtu bodů na čas odebrán a řidič by musel jít na přezkoušení. Myslím, že stále se zhoršující situace na silnicích a ztráta respektu dopravní policie dokazuje, že přechod institutu zadržení ŘP od policie na správní úředníky, nebyl krokem správným směrem."

Tachovský deník ze dne 24. 9. 2003