Klatovská nemocnice se stavět bude


(09.12.2008)

Právo | 9.12.2008 | rubrika: Západní Čechy | strana: 12 | autor: Svatava Hernandezová

Klatovská nemocnice, tak trochu danajský dar bývalého vedení kraje, se stavět bude. To je hlavní závěr včerejšího mimořádného jednání krajských zastupitelů, které jinak provázely odmítavé postoje opozice z řad ODS.
Už první bod jednání o zřízení dvou fondů – rezervního a fondu Nemocnice Klatovy – z nichž se bude financovat výstavba nového monobloku klatovské nemocnice, vyvolala odmítnutí ze strany opoziční ODS.
Byla ale přehlasována, a tak do nich přejde 825,5 miliónu, které uspořilo minulé vedení. Tato částka byla dosud uložena na depozitní směnce.
„Vznik fondů rozhodně nepodpoříme. Novému vedení jsme předali ušetřené prostředky, uložené na depozitní směnce, a nevidíme důvod, proč ji neobnovit. Má mnoho výhod na rozdíl od fondů, které nejsou prospěšné pro budoucí hospodaření kraje,“ hájil postoj opozice Vladislav Vilímec (ODS), bývalý ekonomický náměstek hejtmana.
O formě uložení financí ve směnce však má nové vedení kraje pochybnosti. ČSSD se totiž nelíbí, že neexistuje žádné usnesení předchozí rady a zastupitelstva, které by uložení peněz na depozitní směnku schvalovalo.
„Těch 820 miliónů bylo pro nás pro všechny překvapením. Hovořilo se vždy jen o nějakých 200 miliónech úspor. Nezpochybňuji, že by byla směnka špatná, ale způsob, jak to bylo učiněno. Je překvapivé, že o tom nevěděli zastupitelé ani rada a za standardní považuji opak. Proto je otázkou, zda postup bývalého vedení je v souladu se zákonem, zda nejde o protiprávní jednání. A nechat peníze dál na směnce by znamenalo jen v něm pokračovat,“ řekl v diskusi krajský zastupitel Václav Votava (ČSSD) s tím, že jedinou možností jak peníze využít, je převést je na fondy.
„Kam peníze uložit, nepodléhalo podle krajské směrnice rozhodnutí zastupitelstva, postupoval jsem jen v souladu s ní. Byl v tom nic protiprávního,“ opáčil Vilímec.
„Peníze ze směnky budou nyní vloženy na termínovaný vklad. Poté, co kraj vybere dvě banky, většina prostředků bude vložena do rezervního fondu. Do fondu nemocnice se pak budou peníze uvolňovat podle potřeby,“ upřesnil Milan Chovanec, náměstek pro ekonomiku.
Nová klatovská nemocnice je největší investicí kraje v tomto volebním období.
Do uvažovaného monobloku by se do čtyř let měly přestěhovat oddělení, která jsou dosud rozeseta v již nevyhovujících několika objektech nemocničního areálu. Minulá rada na konci svého funkčního období vybrala ze sedmi zájemců firmu Metrostav jako dodavatele stavby, který nabídl nejnižší cenu – 780 miliónů.
„Cena se mezitím zvýšila na 940 miliónů, další stovky miliónů bude stát vybavení a zařízení nemocnice. Tím pro příští roky zatížíme rozpočet, neboť počítáme s tím, že i přes úspory bude chybět kolem půl miliardy korun. I proto se hodláme znovu ucházet o finance z Evropské unie, kde letos kraj s projektem klatovské nemocnice neuspěl,“ dodal Chovanec s tím, že již v příštím roce by se mělo proinvestovat na tuto stavbu zhruba 300 miliónů korun.