Můj hlas větrné elektrárny nedostanou


(07.01.2009)

Vážení spoluobčané,
      městské zastupitelstvo vyhlásilo k záměru výstavby parku větrných elektráren na území Stříbra místní referendum s otázkou ve znění: „ Souhlasíte s výstavbou větrných elektráren na území obce Stříbro? “ a starosta města stanovil termín referenda na pátek 9. ledna 2009 v době od 12:00 do 20:00 hod.
 
     Pokládám za poctivé, abych Vám jako poslanec Parlamentu ČR a zároveň  občan města Stříbra, sdělil  svůj postoj k této otázce.
 
      Podle mého názoru  jde především o citelný zásah do zatím neporušené krajiny. Přes sto metrů vysoké stožáry s vrtulemi trčícími na panoramatu historické části Stříbra poškozují město z hlediska jeho památkové atraktivity. A to nemluvím o dalších nepříznivých vlivech na životní prostředí a dopadech na obyvatele jako jsou např. mechanický a aerodynamický hluk, lidskému uchu neslyšitelné infrazvuky, mající vliv na lidskou psychiku, v zimě odletující námraza z vrtulí či ohrožení zvěře žijící v okolí. To vše je myslím již dostatečně prokázáno.   
     Také ekonomický a ve svém důsledku i ekologický přínos větrných elektráren je sporný. Je to totiž velmi proměnlivý a neregulovatelný zdroj. Dodávka energie z nich se nedá naplánovat, nesmí foukat ani málo, ani moc, čili musí být neustále zálohované. A to klasickými zdroji - uhelnými nebo jadernými.
    
      Je třeba si také položit otázku, zda se roční finanční kompenzace ve výši cca 1,5 až 2 mil. Kč (tj. asi 1,3 % rozpočtu města) za umístění větrníků vyplatí, zda jsme za tuto cenu  ochotni strpět nepříznivé vlivy na naše životní prostředí a zda nám nevadí narušení krajinného rázu zatím ještě panenské přírody Stříbrska. Chápu, že každá koruna do obecní kasy je dobrá. Na druhou stranu nelze vše posuzovat jen měřítkem peněz.
 
      A proto svůj hlas výstavbě větrných elektráren na území Stříbra  nedám.
 
     Vyjádřete i Vy svůj názor v referendu a dejte tak zastupitelům města jasný pokyn, jak mají o větrnících rozhodnout.
 
Ing. Václav V o t a v a,  poslanec Parlamentu ČR