Interna? Zatím chybí peníze


(22.01.2009)

Mladá fronta DNES | rubrika: Kraj Plzeňský | strana: 3 | autor: PAVEL PECHOUŠEK
VRACÍ ŽIVOT DO PLÁNSKÉ NEMOCNICE Šedesát milionů korun investovali noví majitelé nemocnice v Plané do rekonstrukce areálu, který byl několik let opuštěný. Brzy zde začne sloužit jednodenní a estetická chirurgie, ale peníze na potřebnější internu či gynekologii zatím chybí.

Planá - Do tří měsíců začnou pacientům sloužit pracoviště jednodenní a estetické chirurgie v rekonstruovaném areálu plánské nemocnice. Ovšem těch oddělení, která by podle názoru odborníků region potřeboval více - interny, chirurgie a gynekologie - se pacienti hned tak nedočkají.
„Oprava staré budovy nemocnice v Plané, ve které by mělo v budoucnu sídlit chirurgické a interní oddělení, určitě nezačne ještě letos. „Vše teď záleží na jednání se spoluinvestory a krajem,“ tvrdí Petr Svoboda, provozní ředitel plánské nemocnice. Rekonstrukce by podle prvních propočtů vyšla až na stovky milionů korun. „Jsme soukromá společnost. Naše finanční možnosti jsou teď omezené,“ doplňuje ho Lumír Žila, finanční ředitel společnosti Bussmarck, pod který firma FFUS -majitel nemocnice - spadá.
FFUS koupila zkrachovalou nemocnici v Plané loni v lednu za 40 milionů korun. Od té doby do oprav vložila už 60 milionů.

Vedení nemocnice usiluje až o dvě stovky lůžek Vedení nemocnice se ale nebrání tomu, aby v areálu sloužila gynekologie nebo porodnice. V budoucnu chce mít v Plané až 200 lůžek a dostat se tak na kapacitu, kterou měla nemocnice před uzavřením.
O osudu projektu rozhodnou jednání s krajskými úředníky. „Chceme v kraji doplnit plošnou síť fungujících lůžkových zařízení, která právě na Tachovsku chybí. Rodící se krajská koncepce péče bude určitě s nemocnicí v Plané počítat,“ tvrdí krajský radní pro zdravotnictví Václav Šimánek z ČSSD.
S tím souhlasí i hejtmanka Milada Emmerová, která nevyloučila ani finanční podporu nemocnice. „Teď je ale nutné udělat chybějící analýzu v organizaci zdravotnictví Plzeňského kraje,“ připomíná hejtmanka. Analýzu chce poté krajská ČSSD předložit zdravotním pojišťovnám. „Ředitelům pojišťoven chceme dokázat, že by v Plané měly být zakotveny základní obory, kterými jsou vícedenní chirurgie, interna a gynekologie,“ vysvětluje Emmerová.
Poslanec ČSSD Václav Votava uznal, že pro společnost FFUS je znovuotevření plánské nemocnice především dobrý byznys. „Bez FFUS by se ale nemocnice nikdy neotevřela,“ připouští Votava.
Argument, že plánská nemocnice přišla na buben v době celostátní vlády ČSSD, ale odmítá: „Kraj se pod vedením ODS velice špatně staral o svůj majetek, když ji nechal spadnout do konkurzu. Stát sem naopak peníze dodával, ale situace již byla neudržitelná.“
Bývalý radní pro zdravotnictví Pavel Karpíšek (ODS) považuje jednání ČSSD za populistické gesto. „Tyto aktivity ani nepatří do kompetencí krajských úředníků. Spíš by se měli snažit o to, aby uzavřely dobré smlouvy nemocnice, které sami spravují,“ myslí si Karpíšek. Plánská nemocnice podle něj nemá takové spádové území, aby se uživila.

Den otevřených dveří nemocnice Planá u M. L. 21. 1. 2009Den otevřených dveří Nemocnice Planá u M. L. 21. 1.2009Den otevřených dveří Nemocnice Planá u M. L. 21.1.2009

Fotografie: Archiv poslanecké kanceláře

Návštěva Nemocnice následné péče Svatá Anna

Po prohlídce Nemocnice Planá se krajský radní pro zdravotnictví Václav Šimánek spolu s poslancem a krajským zastupitelem Václavem Votavou zastavili i v nedaleké Nemocnici následné péče Svatá Anna. V doprovodu vedení si prohlédli celé zařízení, seznámili se s jeho stavem i s plány do budoucna. Opět se ukázalo, jak bylo za minulého vedení kraje zdravotnictví na Tachovsku opomíjené. Přesto že kraj je zřizovatelem této nemocnice,  nešly sem skoro žádné dotace a kraj dokonce nemocnici ani nezaplatil za nutné opravy havarijního stavu budovy, kterou má nemocnice od kraje v pronájmu. "Nejenže nám ty peníze chybí, ale způsobuje nám to značné problémy v účetnictví a v účetním auditu to auditorka vykazuje jako závadu," uvedl ředitel nemocnice Petr Dostál. Nejpalčivěji nyní potřebuje nemocnice peníze na rekonstrukci sociálních zařízení a vybudování evakuačního výtahu. Hosté slíbili peníze na rekonstrukci sociálek již pro tento rok a evakuační výtah se budou snažit zařadit do krajského rozpočtu na příští rok. Dalším plánem vedení nemocnice je vybudování půdní vestavby, kam by se přesunuly kanceláře z přízemí. Místo nich by nemocnice zřídila další potřebná lůžka pro málo pohyblivé pacienty.

 Návštěva Nemocnice Svatá Anna 21.1.2009

Text a fotografie: Poslanecká kancelář