Prezentace projektu Klášter Kladruby - památkový objekt a živá kultura


(16.02.2009)

Při rekonstrukci památkového objektu dříve nebo později vyvstane otázka jeho následného využití. Zvláště složité je to u tak rozsáhlého areálu, jakým je třeba kladrubský klášter. Zde se v současné době jedná o dosud neopravené prostory barokní budovy nového konventu, stájí, klášterních zahrad a přírodního divadla.

Po letech úvah byl zpracován záměr projektu, který by měl být spolufinancován Evropskou unií. Na rozdíl od ostatních částí kláštera, které již slouží jako návštěvníkům jako běžný památkový objekt s prohlídkovými trasami, zde by mělo jít o propojení památky s živou kulturou. “Chceme vytvořit nadregionální kulturní centrum pro soudobé formy divadelního, tanečního a hudebního umění, které bude využívané celoročně,” uvedl koordinátor projektu Rudolf Hosman při představování tohoto záměru přímo v prostorách kláštera toto pondělí.

S projektem se přijeli seznámit představitelé Národního památkového ústavu, Plzeňského kraje v čele s hejtmankou Miladou Emmerovou, zákonodárci z regionu Václav Votava a Miroslav Nenutil, zástupci kolegia budoucích uživatelů a partnerských měst Plzně, Stříbra a Kladrub. Promrzlý objekt bez oken zatím nepůsobil moc přívětivě a tak bylo obtížné si představit, že do čtyř let by zde mohl být vybudován víceúčelový sál, salonky a  prostory pro ubytování účastníků seminářů, workshopů či studentů. Bývalé pivovarské sklepy budou upraveny pro technické zázemí, přízemní budovy stájí se mají proměnit v gastroprovoz. Významnou součástí projektu je i obnova přírodního divadla v parku. Z programu IOP lze získat až půl miliardy korun

“Tento projekt si zaslouží podporu, protože nové aktivity by zvýšily význam kláštera pro kulturní a společenský život v Plzeňském kraji i mimo náš region,” zhodnotil záměr poslanec Votava. “Navíc je to jedna z posledních šancí, jak získat najednou tak obrovské prostředky pro obnovu kláštera.”

Klášter Kladruby 16.2.2009Klášter Kladruby 16. 2. 2009Klášter Kladruby 16.2.2009Klášter Kladruby 16. 2. 2009Klášter Kladruby 16. 2. 2009Klášter Kladruby 16. 2. 2009Klášter Kladruby 16. 2.2009Klášter Kladruby 16.2.2009Klášter Kladruby 16.2.2009