Interpelace na ministryni zdravotnictví Danielu Filipiovou ve věci Letecké záchranné služby v Líních


(19.02.2009)

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní nepřítomná ministryně, v minulém roce jsem interpeloval tehdejšího ministra zdravotnictví Julínka ve věci ohrožení existence Letecké záchranné služby v Plzeňském kraji. Tu zajišťuje Armáda České republiky svými helikoptérami z Líní u Plzně, a to 24 hodin denně. Létají tedy na rozdíl od soukromých provozovatelů i v noci. Je to pro Plzeňský kraj nenahraditelná služba, protože se jedná o region s dálnicí, kde nejsou hromadné nehody výjimkou, ale i o region s nepříznivou situací v zajištění zdravotní péče co do její dostupnosti.

V příhraničním kraji jsou také ve velmi špatném stavu komunikace druhé a třetí třídy, a to je bohužel pozůstatek po minulé krajské reprezentaci.

Existence Letecké záchranné služby, provozované armádou 24 hodin denně je tedy takřka podmínkou pro záchranu občanů, ohrožených na životě, a to zejména v příhraničních oblastech, v horských oblastech, ale i na dálnici a v jejím okolí.

Pan ministr Julínek mě tehdy v odpovědi na interpelaci ujišťoval, že Letecká záchranná služba v Líních bude i do budoucnosti zachována. To, že je garantováno usnesením vlády a že ji bude zajišťovat Armáda České republiky a že toto bude garantováno i zákonem o zdravotnické záchranné službě.
Návrh zákona však v § 14 odst. 1 požaduje od provozovatele letadel licenci k provozování obchodní letecké dopravy. Domnívám se, že toto Ministerstvo obrany nemůže splnit. Považuji to za absurdní, aby Armáda České republiky provozovala Leteckou záchrannou službu jako podnikatelskou činnost na základě živnostenského listu. Žádám vás tedy jednoznačně o vysvětlení a o odpověď na otázku, jaké jsou záměry s Leteckou záchrannou službou v Plzeňském kraji provozovanou Armádou České republiky s Líní u Plzně. Žádám o písemné sdělení, protože jste nepřítomna.