Tisková konference k obnově vybraných sakrálních památek regionu Český Západ


(03.03.2009)

Město Stříbro a Místní akční skupina Český Západ seznámily na tiskové konferenci konané 3. 3. 2009 ve stříbrském muzeu se zahájením realizace projektu Obnova vybraných sakrálních památekl regionu Český Západ. Projekt je podpořen grantem z Norských fondů ve výši 30 mil. Kč.  Předsedkyně MAS Český Západ seznámila Miroslava Válová seznámila přítomné s historií projektu, kdy v první projektové žádosti se uvažovalo o opravě 19 objektů. V nové verzi byl počet snížen na konečných 5 subprojektů, neboť dotační podmínky požadovaly úplnou obnovu vybraných památek a jejich následné využití. Opraveny tedy budou: věž kostela Všech svatých ve Stříbře, Minoritský klášter ve Stříbře, kostel sv. Václava ve Vysokém Sedlišti, varhany v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý a kaple sv. Václava a Vojtěcha v Ostrově u Stříbra. Obnova všech vybraných památek by měla být ukončena v prosinci 2010.

 

Tisková konference 3. 3. 2009Tisková konference 3. 3. 2009Tisková konference 3. 3. 2009Tisková konference 3. 3. 2009Tisková konference 3. 3. 2009