Poslanecký den na Tachovsku


(12.03.2009)

Kam spěje naše zemědělství se mohli na vlastní oči přesvědčit poslanci Václav Votava, Jan Látka a radní Plzeňského kraje Jiří Struček ve společnosti Agročas Částkov - k výrobě energií v bioplynových stanicích, fotovoltaických a větrných elektrárnách. Bioplynovou stanici již Agročas staví, o fotovoltaice a větrnících uvažuje. “Prasata jsou ztrátová, chov postupně likvidujeme, krávy jsou na řadě – od začátku roku máme ztrátu na mléce již 600 tisíc. Jestli se situace nezlepší, nezachrání nás ani biostanice,” postěžoval si jednatel společnosti Ing. Miroslav Bečvář. Podnik už musel propustil 8 lidí, naštěstí zatím jen důchodce, kteří měli smlouvu na dobu určitou. V současné době mají zemědělci obavu i z návrhu zákona o půdě. Poslanec Votava obratem nabídl jednání o kokrétních připomínkách k tomuto zákonu, kterého by se také zúčastnil člen zemědělského výboru poslanec Václav Grüner. Schůzka v Agročasu proběhne 23. března. V závěru náštěvy si poslanci prohlédli dostavovanou bioplynovou stanici, která bude zpracovávat rostlinné zbytky ze zemědělské výroby a produkovat metan, který se využije jednak na vytápění areálu společnosti, bytovek a šesti rodinných domů, jednak k výrobě elektřiny do sítě. Celkové náklady činí 82 milionů Kč, přepokládaná návratnost investice je 6,5 roku.

Další zastávkou poslaneckého dne byla Přimda. Tam byli poslanci a radní nejdřívě přijati starostou Miloslavem Kuntem, který je seznámil a záměry města na tento rok a pochlubil se přihláškou města do prestižní soutěže Stavba roku 2008 v kategorii Veřejná prostranství, kam aspiruje loni rekonstruované přimdské náměstí. Z radnice se v doprovodu starosty přesunuli do nedalekého sídla CHKO Český les. O práci a fungování nejmladší CHKO v republice je informoval její ředitel Jindřich Horáček a provedl je i objektem, který mimo jiné v sobě skrývá i malé muzeum, enviromentální učebnu, laboratoře, společenskou místnost, kterou využívá i město a ubytování pro hostující vědce a studenty. Pro nejbližší období CHKO připravuje dva projekty – Úpravu vrcholu Čerchova a projekt Zelené zahrady Českého lesa u sídla CHKO.

V základní málotřídní škole na Hošťce se pak ustkutečnilo setkání se starostkou obce Hanou Sojkovou a ředitelkou ZŠ a MŠ v jedné osobě Mgr. Muchovou. Svěřily se poslancům s problémy i plány obce i školy. Obci se daří získávat sponzorské dary na menší akce, stále však zůstává řada naléhavých investicí, např. kanalizace, které jsou nad její možnosti. Radní Struček pro oblast školství je informoval o možnostech získání dotací z Plzeňského kraje třeba i na akce pořádané školou, poslanci pak o způsobech čerpání dotací ze státního rozpočtu.

Závěrem poslaneckého všichni zavítali do Boru, kde je nejprve přijal starosta Ing. Petr Myslivec a místostarostka Jana Šperková a poté se společně zúčastnili kontrolního dne  vestavby a přístavby dílen odborného výcviku Střední školy Bor. Prostory učiliště v areálu bývalého státního statku je provedla ředitelka školy Mgr. Zdenka Valečková. Sem se již přemístily z nevyhovujících odloučených prostor v Tachově cvičné kuchyně pro obor kuchař číšník a zároveň se jejich vybavení zmodernizovalo a odpovídá současným trendům a skutečnému provozu. Další nové prostory vznikají pro obory automechanik a opravář ZS. Dílny a kuchyně budou poskytovat služby i pro veřejnost, čímž se zlepší ekonomická situace školy. “Současná ekonomická krize se u nás projevila tím, že firmy odmítají přijímat naše učně do odborného výcviku, mají málo práce a musí propouštět i vlastní zaměstnance,” konstatovala ředitelka Valečková. Své si k učňovskému školství řekl i jeden z přítomných dodavatelů: “Rád bych bral učně, ale zatímco firmy musí fungovat v kapitalismu, učňovské školství a jeho předpisy jsou ještě v socialismu. Je to víc komplikací a nákladů než užitku.”

Prohlídka bioplynové stanice Agročasu Částkov 12.3.2009 (zleva poslanec Jan Látka, jednatel společnosti Ing. Miroslav Bečvář, starostka Částkova Kateřila Holetová, poslanec Ing. Václav Votava, radní Plzeňského kraje Jiří Struček)

 Z návštěvy CHKO Český les 12. 3. 2009Přijetí na radnici v Boru (zleva poslanec Ing. Václav Votava, starosta Boru Ing. Petr Myslivec, poslanec Jan Látka, radní PK Jiří Struček)Prohlídka dílny odborného výcviku Střední školy Bor 12.3.2009Prohlídka cvičné kuchyně Střední školy Bor 12.3.2009