Program poslaneckého dne v okrese Plzeň sever


(24.04.2009)

9.00 - 10.00  - Úřad práce Plzeň-sever - jednání s ředitelem Ing. Vladimírem Čadou

                        Plzeň, Kaplířova 2732/7

11.00 - 13.00 - Bítovská zemědělská a.s. - prohlídka provozu a oběd

                         Potvorov 50

14.30 - 16.00 - BEST, a.s. - debata s předsedou představenstva Ing. Tomášem Březinou, prohlídka     

                         provozu výroby betonové dlažby a stavebních prvků

                         Rybnice 148

Účastnici poslaneckého dne:  Ing. Výáclav Grüner, CSc., Ing. Václav Votava, Václav Šlajs, Jan Látka,

                                                 Pavel Fojtík, Mgr. Jana Šatrová, Bc. Michal Chalupný, Jaroslav Bauer