Den matek v Částkově


(07.05.2009)

 

Popřát ženám matkám k jejich nastávajícímu svátku a obdarovat je kytičkou se vydal poslanec Václav Votava do Částkova a jeho dvou osad. V doprovodu starostky Kateřiny Holetové a místostarostky Jarmily Hrabovské navštívil postupně Maršovy Chody, Částkov a Pernolec. Setkání nejen se ženami se pak většinou změnilo v neformální besedu nad problémy zmíněných obcí. V Maršových Chodech občany nejvíce trápí provoz zdejší lakovny, která je obtěžuje zápachem, v Pernolci, nejmenší z obcí se zase nejvíce zajímali o možnosti dotací na rozvoj. Vesnička má pouze 58 obyvatel, zato velice aktivních, kteří odpracovali desítky hodin při zvelebování obce a pořádání nejrůznějších kulturních akcí. Navrhovali také, aby se soutěže o obec roku mohly účastnit jednotlivé vesnice, nejen obce s obecním úřadem, protože kde je víc obcí dohromady, mnohdy mají rozdílnou úroveň a  pokud je některá z nich urbanisticky zničená a nežije tolik spolkovým životem, sráží i ty ostatní obce, které by samostatně na umístění měly šanci.

Diskuse s občany v Maršových Chodech 7. 5. 2009Diskuse s občany v Maršových Chodech 7. 5. 2009Blahopřání ke dni matek, Maršovy Chody 7. 5. 2009Prohlídka Pernolce 7. 5. 2009S hybatelem dění v Pernolci Pavlem Rybou 7. 5. 2009Beseda s občany v pernoleckém koloseu 7. 5. 2009