Prostor pro duši


(04.06.2009)

V tachovském kině Mže se 3. a 4. června uskutečnil již osmý ročník  přehlídky tvořivosti dětí se zdravotním postižením Prostor pro duši.  Garantem přehlídky je Ústav sociální péče pro děti s mentálním postižením v Milířích, který při organizaci spolupracuje s Městským kulturním střediskem v Tachově. Letos se účastnilo 14 zařízení  - ústavů, škol i dětských domovů.

"Projekt Prostor pro duši vznikl na základě prosté myšlenky: Poskytnout zdravotně postiženým prostor pro předvedení dovedností a schopností. Dát činnostním aktivitám obsahující hudební, pohybové a dramatické prvky širší rámec praktického využití. Přímým předchůdcem přehlídky tvořivosti a schopností dětí s mentálním postižením Prostor pro duši byly tradičně pořádáané jarní a vánoční besídky." (z publikace Prostor pro duši, historie přehlídek tvořivosti 2002 - 2009).

Vystoupení o draku s bolavým zubem dětí z denního stacionáře Jitřenka Plzeň 4.6.2009Hlediště v tachovském kině Mže 4.6.2009Účinkující i organizátory pozdravil i poslanec Václav Votava 4.6.2009Rocková skupina Hájští kohouti z ÚSP Háj u Duchcova 4.6.2009Vystoupení dětí z ÚSP Milíře 4.6.2009Taneční vystoupení Koťata - DD Planá 4.6.2009Přehlídky se účastnily i děti z DD Planá 4.6.2009Pěvecký sbor  z DD Planá 4.6.2009