Starostové-poslanci by mohli přijít o statisíce


Právo (15.09.2004)

Starostové-poslanci by mohli přijít o statisíce
Naďa Adamičková, Marie Königová

Poslanci a senátoři, kteří vedle své funkce zákonodárce navíc šéfují radnicím, by v budoucnu mohli přijít o desítky až stovky tisíc korun, které ročně dostávají právě jako starostové.

Někteří politici totiž začínají poukazovat na to, že sedět na dvou židlích se dá dost těžko, a když už je někdo schopen vykonávat obě funkce současně, měl by za to pobírat pouze jeden plat.

O zákazu souběhu dvou platů uvažuje poslanec Václav Votava (ČSSD), který tvrdí: "Nejsem proti souběhu funkcí, ale určitě by neměl být souběh platů." Votava uvedl ve sněmovním petičním výboru v souvislosti s projednáváním novely zákona o střetu zájmů. Dodal, že "i tato záležitost by měla být na pořadu dne".

Poslanec podle svých slov sice pochybuje, že lze na sto procent vykonávat funkci poslance nebo senátora a zároveň být starostou, ale zakázat souběh funkcí nepovažuje za nutné.

Ministrům také nikdo nezakazuje vykonávat současně funkci poslance nebo senátora, ale v tomto případě smějí pobírat pouze ministerský plat.

Náročnost souběhu funkcí přiznávají i někteří starostové. Každoroční přiznání poslanců a senátorů o vedlejších příjmech a darech přitom ukázala, že zejména v horní parlamentní komoře je dost členů, kteří sedí na zmíněných dvou židlích. Někteří kolegové pak o nich kuloárově trousí, že jednu z funkcí stejně musí ošidit.

(kráceno) Právo, 15.9.2004