Tachovsko se asi zařadí k hospodářsky slabým


(15.01.2010)

Právo | 15.1.2010 | : Západní Čechy | : 11 | : Jindra Pašková

Podle stříbrského starosty Nenutila je to sice nelichotivá pozice, ale zvyšuje šanci na získání státních peněz

Tachovsko bude zřejmě zařazeno mezi hospodářsky slabé okresy. Důvodem je obrovský nárůst nezaměstnanosti. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo seznam podobně postižených okresů a předkládá vládě Návrh aktualizace vymezení regionů se soustředěnou podporou státu na roky 2010– 2013.
„Hledáme cesty, jak program v příštím roce spustit a naplnit financemi,“ informoval už v listopadu v Tachově ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška. Tachov se podle jeho slov ozval jako první.
Okres trápí především vysoký meziroční nárůst nezaměstnanosti, v prosince loňského roku byl s 13,4 procenty o 100 procent vyšší než v roce předešlém, přitom v mikroregionu Stříbrsko dosahuje míra nezaměstnanosti téměř 18 %.

Návrh vládou projde koncem ledna

K podobně postiženým patří i například okresy Česká Lípa, Vsetín, Jablonec nad Nisou, Blansko, Kroměříž.
„Návrh má vládou projít do konce ledna. Šance, že Tachovsko projde, hraničí s jistotou, jsem o tom přesvědčen,“ uvedl poslanec parlamentu a iniciátor změny pro Tachovsko Václav Votava (ČSSD).
Mezi zohledňovaná kritéria patří kromě nárůstu nezaměstnanosti a počtu uchazečů na jedno volné místo vysídlování regionu, špatná dostupnost základních služeb či kupní síla obyvatelstva. Zařazené obce by pro svůj rozvoj mohly čerpat finance ze znovu vytvořeného národního programu, ministerstvo vyčlenilo sumu 50 miliónů korun.
„Domluvili jsme se, že budeme hledat další cesty k naplnění programu, optimální je suma 150 miliónů korun,“ dodal Votava.
Návrh usnesení podle jeho slov navíc ukládá ministrům resortů, aby zohledňovali hospodářsky slabé okres nebo strukturálně postižené oblasti z prostředků jejich rezortů.
„Jsem potěšen, že pan ministr splnil to, co slíbil,“ dodal Votava.
Za hospodářsky slabé regiony jsou považována území charakteristická nízkou životní úrovní, často venkovského charakteru s nízkou hustotou osídlení, nadprůměrnou nezaměstnaností; obecně jde o venkovské oblasti s nižším stupněm urbanizace a ekonomického rozvoje, avšak s lepším přírodním prostředím, uvádí se v návrhu.
Kromě hospodářsky slabých zmiňuje návrh také regiony strukturálně postižené regiony a regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností.

Starostové by zařazení uvítali

Starostové Tachovska by zařazení uvítali. „Znamenalo by to, že bychom získali více bodů při žádostech o dotace, pokud by nebyly dotace přímo pro hospodářsky slabé okresy,“ uvedl starosta Tachova Ladislav Macák (ČSSD).
Potvrdil také, že za poslední rok přišel Tachov o 500 občanů. Odcházejí hlavně vysokoškoláci, kteří nenajdou na Tachovsku uplatnění. „A když už dojíždět do Plzně, tak se tam rovnou odstěhují,“ dodal.
„Pokud my chceme nalákat nové firmy, musíme nejdřív vytvořit zázemí, tedy byty, komunikace, chodníky. A to vše stojí peníze,“ dodal.
„Je to sice nelichotivá pozice, ale zvyšuje šanci na získání státních peněz,“ potvrdil starosta Stříbra Miroslav Nenutil (ČSSD).
Město Stříbro je potřebuje především na přípravu průmyslové zóny v bývalých kasárnách, s čímž souvisí i nová pracovní místa