Jak hledat rezervy ve zdravotnictví?


Tachovský deník (06.05.2005)

CO TOMU ŘÍKÁTE?
Jak hledat rezervy ve zdravotnictví?

Reakce na článek s titulkem Pojišťovny žádají klienty o spolupráci, který vyšel v Tachovské deníku 27. dubna a v němž prezentuje některé své názory ředitel Územního pracoviště Všeobecné zdravotní pojišťovny v Tachově Jan Pokštefl. Václav Votava
Poslanec Parlamentu ČR

Často je slyšet hlasy nejrůznějších expertů na zdravotnictví o potřebě hledání vnitřních rezerv v systému veřejného zdravotnictví. S tím lze než souhlasit. Málo je ale slyšet konkrétní návrhy, jak a kde tyto rezervy hledat.

Před časem jsem ve Sněmovně navrhoval uložení povinnosti zdravotním pojišťovnám zasílat pojištěncům jednou ročně výpis poskytnuté péče, kterou za ně pojišťovna uhradila. Určitě by to nebyl všespásný krok, ale považuji to za jednu z dílčích možností, jak zlepšit kontrolu poskytnuté zdravotní péče, jak hledat ony rezervy. Domnívám se, že problém falešně vykazované zdravotní péče tu stále je a nikdo ani není sto kvalifikovaně odhadnout, v jakém rozsahu se to děje. Z příkladů, které mi popsali ve svých dopisech rozhořčení občané, můžu jen usuzovat, že to není zase až tak ojedinělý jev. Osobně si lékařů velice vážím, ale tak jako jsou nepoctiví někteří obchodníci či podnikatelé, tak jsou bohužel takoví jedinci i v řadách lékařů.

Několik perliček ze života

Zmíním několik perliček - jedna pacientka mi třeba popsala případ, kdy jí její nový zubař udělal "na papíře" 17 zubních plomb za půl roku. Jiný člověk mi napsal, že poté co si sám vyžádal výpis, se nestačil divit, kolik infarktů prodělal a že je zázrak, že ještě vůbec žije.

Pojišťovny se však tomuto způsobu kontroly brání. Nejčastěji argumentují nákladností zasílání výpisů. Pro představu - zaslání výpisu jednou za rok představuje náklad na jednoho pojištěnce do 40 korun. Přitom výdaje na zdravotní péči pro jednoho pojištěnce činí za rok bezmála 15 tisíc korun. A co třeba přestat posílat vcelku zbytečný časopis Pohoda a ušetřené peníze použít na výpisy? Co třeba snížit vlastní provozní náklady pojišťoven?

Určitě by byla na místě osvěta

Pan ředitel Pokštefl je člověk z praxe a věřím mu, že ne všichni klienti mají o spolupráci s pojišťovnou zájem. Zároveň ale dodává, že jejich přístup "podporuje podivné praktiky lékařů v účtování poskytnutých služeb". Pak by ale byla na místě osvěta.

Jiný pohled na věc také bude mít pojištěnec, za kterého platí pojistné stát nebo jeho zaměstnavatel. Jiný naopak živnostník či podnikatel, který moc dobře ví, jaké částky za sebe a své zaměstnance do systému posílá.

Je nutné vytvořit tlak na některé lékaře

Jde i o princip. Nedovedu si vybavit jiný smluvní vztah mezi příjemcem služby a jejím zprostředkovatelem, na jehož základě by se klientovi za předplacené služby nedostalo nějaké zpětné kontroly či vyúčtování. Veřejné zdravotní pojištění však takto funguje. A o svém právu bezplatně "nahlédnout do svého účtu" ví jen pramálo pojištěnců. Nebylo by proto na místě změnit možnost vyhotovení přehledu na pojištěncovo požádání raději na každoroční povinnost zdravotní pojišťovny zasílat přehled všem klientům? Koneckonců i kdyby na nesrovnalosti zareagovali jen někteří, už vědomí, že výpis dostane každý pacient, by vytvářelo tlak na nepoctivé lékaře.

Vedle kontroly by pro občany bylo zároveň i poučné vidět, kolik taková "bezplatná zdravotní péče" vlastně stojí.

Možných řešení se nabízí několik

Možných legislativních řešení je několik. Především by však měla být taková, aby co nejméně omezovala pojištěnce. Zdravotní pojišťovny a zdravotničtí pracovníci tu jsou pro ně. Ne naopak. Dovedu si proto např. představit kombinaci povinného jednoročního zasílání přehledu zdravotní péče s povinností lékaře poučit pacienta, že má právo žádat, i zpětně, aby mu bylo o jeho návštěvě ve zdravotnickém zařízení a poskytnutém úkonu vystaveno potvrzení. Lze hledat i úspory v nákladech na zasílání - velké možnosti určitě do budoucna skýtá elektronická pošta. Občan by také mohl mít možnost zasílání výpisu prostě odmítnout. Cest k řešení, které by přineslo ten největší efekt je jistě mnoho. Diskusi na toto téma se rozhodně nebráním.

Tachovský deník 6. 5. 2005