Kauza práv začíná připomínat spíše frašku


(20.05.2010)

Právo | 20.5.2010 | rubrika: Západní Čechy | strana: 11 | autor: Ivan Blažek


VOLEBNÍ LÍDR ČSSD PRO PLZEŇSKÝ KRAJ VÁCLAV VOTAVA:

* Kauzou číslo jedna jsou nejen v Plzeňském kraji skandály na právnické fakultě Západočeské univerzity. Postupuje podle vás vedení univerzity i fakulty dostatečně razantně jak při odhalování viníků, tak i při očistě školy?

Očekával bych, že postup při řešení této kauzy bude jak ze strany fakulty, tak univerzity rychlý a razantní – místo toho začíná připomínat spíše frašku. Chtěl bych také věřit tomu, že skuteční, zdůrazňuji skuteční, hříšníci a viníci budou po zásluze „odměněni“. Domnívám se také, že do čela fakulty měl přijít člověk odjinud, tedy člověk nesvázaný svým předchozím působením s fakultou, člověk bez politického vlivu a ambicí. Aby nemohl být kýmkoliv podezírán ze střetu zájmů.

* Tachovsko patří k regionům s nejvyšší nezaměstnaností v republice. Jaký je váš recept na řešení nebo alespoň zmírnění tohoto problému?

Podpořit tvorbu nových pracovních míst a zachovat pracovní místa. Naším cílem na Tachovsku je vytvoření vhodného podnikatelského prostředí pro vstup nových investorů – zaměstnavatelů. Jsou to tedy pobídky pro zaměstnavatele, podpora veřejných i soukromých investic, podpora rozvoje malého a středního podnikání. Jde ale také o zlepšení dopravní obslužnosti regionu či podporu vzdělanosti. Hodně si slibujeme od zařazení Tachovska mezi okresy se soustředěnou podporou státu.

* V Chotíkově u Plzně má vyrůst velká spalovna komunálního odpadu. Je to krok správným směrem?

Na jednu stranu je třeba vzít na vědomí, že nelze veškerý komunální odpad třídit a že je třeba omezovat skládkování. Řešením tedy může být spalovna směsného komunálního odpadu. Moderní technologie splňující nejpřísnější evropské ekologické normy. Výhodou této technologie likvidace odpadu je i využití energetického potenciálu odpadu – teplo pro vytápění a výroba el. energie. Na druhou stranu chápu, že je to velmi citlivá otázka pro obyvatele dotčených obcí a výsledek referend o umístění spalovny by měl být směrodatný.

* Řada významných dopravních staveb vázne na výkupech pozemků, Plzeňáci o tom vědí své. Měla by se změnit příslušná legislativa?

Změna legislativy vyžaduje důsledné zvážení všech dopadů. Souhlasím s tím, že je řada situací, kdy by tato změna mohla pozitivně ovlivnit lhůty dokončení dopravních staveb. Podpořím tedy změny, které při respektování ústavnosti celý proces urychlí.

* Na jakou problematiku byste se chtěl v Poslanecké sněmovně zaměřit?

Protože jsem v současné době místopředsedou rozpočtového výboru Sněmovny, tak je to jistě problematika daňové politiky a veřejných rozpočtů. Chci se ale také zaměřit na oblast zaměstnanosti, tedy na podporu vzniku nových pracovních míst, na zlepšení podmínek pro malé a střední podnikatele. Důležitá je pro mne i otázka bezplatné a dostupné zdravotnické péče či podpora rodin s dětmi a seniorů