Václav Votava: Nedokážu nic dělat na půl plynu


(25.05.2010)

Domažlický deník | 25.5.2010 | rubrika: Inzerce | strana: 9 | autor: GERY WESCHKE


Rozhovor s lídrem kandidátky ČSSD v Plzeňském kraji poslancem Václavem Votavou před blížícími se volbami

Plzeň – V rámci představování kandidátů před blížícími se volbami vám tentokrát Deník přináší názory lídra kandidátky ČSSD v Plzeňském kraji Václava Votavy.

* Již podruhé jdete do voleb jako jednička na kandidátce sociální demokracie. Co vás vůbec přivedlo do ČSSD a do politiky ?

Před vstupem doČSSD jsem nikdy nebyl členem jiné strany. Do sociální demokracie jsem vstoupil v roce 1997, protože jsem si čím dál víc uvědomoval, že mám-li mít možnost aktivně prosazovat věci, které považuji za správné a které obsahoval právě program sociální demokracie, pak je logické se stát členem této strany. Aprotože nedokážu dělat nic na „půl plynu“, stal jsem se postupně z řadového člena předsedou okresní organizace, místopředsedou krajské organizace a od roku 2005 pak jejím předsedou a členem Předsednictva ČSSD.

* Před vstupem do Poslanecké sněmovny jste podnikal. Jak to jde dohromady - podnikatel a sociální demokrat?

Myslím, že spojovat podnikatele pouze s pravicí je mylné. Navíc moje myšlení vždy bylo výrazně levicové,mám silné sociální cítění a už můj děd byl členem předválečné sociální demokracie. Podnikání, a tím myslím poctivé podnikání, je totiž i velká zodpovědnost za zaměstnance a jejich rodiny. Zodpovědnost za to, že budou mít práci, že za dobře odvedenou práci také dostanou včas a slušně zaplaceno. Nesmírně si vážím všech dobrých a poctivých zaměstnanců a skláním se předumema fortelem našich řemeslníků. Já jsem byl v roce 1991 postaven před otázku, zda začít podnikat, nebo čekat na konec podniku, který byl odsouzen k likvidaci, a přijít tak časem o práci. Zvolil jsem to první. ČSSDje nazývána stranou lidí práce a já pro sebe vždy dodávám – poctivé práce. Nevidím rozdíl mezi poctivým živnostníkem, který živí rodinu ze své práce, a řemeslníkem či dělníkem v továrně. Myslím, že i malýma středním podnikatelům má sociální demokracie co nabídnout ve svém programu.

* Máte vůbec čas na něco jiného než na politiku?

Je pravda, že politikamne zcela pohltila a volného času moc nemám. Atak se každý volný čas snažím věnovat rodině. Mámhodnou, milou a tolerantní ženu a děti, které mi dělají radost. Těším se z vnuček Elišky a Anežky. Jinak rád čtu, v poslední době spíše odbornou literaturu a denní tisk. Miluji staré knihy, a pokud je příležitost, zajdu do antikvariátu. Sbírám staré encyklopedie, kalendáře, statistické ročenky či knihy o rodném Chodsku. Snažím se, většinou o prázdninách, pracovat na chalupě či na úpravě svého domku. Jinak ke své škodě aktivně nesportuji, jsem už spíš jen sportovní konzument –mám rád fotbal, hokej a motoristický sport.

* Vadí vám, když lidé kritizují politiky a nevidí třeba konkrétní politiky s konkrétními výsledky práce?

Samozřejmě mi není taková kritika příjemná a vadí mi negativní pohled veřejnosti na politiku jako takovou a konkrétně na poslance. Ten bohužel vytvářejí především některá média. Všechny hází do jednoho pytle. I parlament je určitým vzorkem naší společnosti. Jsou poslanci dobří a pracovití, ale jsou také ti, co velkou čest tomuto sboru nedělají. Mrzí mne, že ocenění úspěchu a konkrétních výsledků práce se obecně jaksi u nás nenosí, tím spíše ne u poslanců.

* Proč si myslíte, že konkrétně vás by měli voliči volit?

Protože jsem vždy prosazoval program sociální demokracie, za kterou jsem byl voliči zvolen do Poslanecké sněmovny. Mandát poslance chápu jako službu veřejnosti a moje snaha proto byla také vždy napřena k pomoci svému regionu, obcím i našim občanům. Zda jsem toto plnil, budou hodnotit voliči právě ve volbách.

* Co konkrétně považujete za svůj úspěch v končícím volebním období?

Že jsem mohl přispět svým hlasem ke schválení řady zákonů, které ČSSD slíbila voličům prosazovat. Naposledy např. zvýšení mateřské našim maminkám. Osobně za úspěch v tomto roce považuji to, že interpelacemi a jednáním se podařilo prosadit, aby byl splněn slib daný brdským obcím Topolánkovou vládou. To je 1,2 miliardy korun na vybudování chybějící či zanedbané infrastruktury obcí. Podařilo se také zařadit Tachovsko mezi regiony se soustředěnou podporou státu. Slibujeme si od toho pomoc především pro řešení vysoké nezaměstnanosti v této oblasti.

* Jaký předvolební argument vašich politických rivalů vám nejvíce vadí?

V současné volební kampani je to určitě strašení lidí Občanskou demokratickou stranou či stranou TOP09, že je Česká republika na pokraji bankrotu. Je to nehorázná lež poškozující obraz naší země v zahraničí. Lež, která odrazuje a znejisťuje investory, kteří by mohli přinést do ČR nová pracovní místa, poškozuje naše podniky amá negativní dopady do celé ekonomiky. Jako naprosto pokrytecké vidím rozesílání složenek panem Kalouskem o zaplacení státního dluhu ve výši 121 tisíc korun. Sám se na zadlužení výrazně podílel. Za dobu, kdy on byl ministrem financí, se státní dluh prohloubil o 286 miliard Kč!

* Dobře, ale co s tím ?

ČSSD si je dobře vědoma, že zadlužení a deficit ČR je problémem, který musíme řešit a také řešit budeme! I když je podle agentury Bloomberg náš státní dluh hodnocen jako osmý nejbezpečnější na světě a nedosahuje ani poloviny průměru zemí EU. Před námi není žádný bankrot, žádné rozpočtové Řecko. Jen tvrdá práce na rozumném zvýšení příjmů a sociálně únosném snížení výdajů státu. Do roku 2013 chceme zadlužení státu snížit na polovinu.

* Co je podle vás největším současným problémem Plzeňského kraje?

Mezi hlavní problematické oblasti v kraji patří dostupnost zdravotnické péče, nezaměstnanost v příhraničních okresech, dopravní obslužnost a rozvoj silniční sítě včetně jejího zkvalitnění a rozvoj venkova. Skutečně palčivým problémem je vysoká nezaměstnanost na Tachovsku a Stříbrsku. Plzeňský kraj je jediný v ČR, kde dva okresy (Tachov a Plzeňsever) nemají vlastní nemocnici. Především na Tachovsku je tento stav kritický a ve spolupráci s krajem se chci tomuto věnovat. Je třeba také urychleně řešit dokončení obchvatů silnice I/27 – Třemošná, Kaznějov, Plasy, Kralovice, dále zkapacitnění silnice I/26 Folmava – Plzeň a řešit i tíživou dopravní situaci v Plzni vybudováním severozápadního obchvatu.

* Čemu se chcete věnovat v Poslanecké sněmovně, pokud budete opět zvolen?

V současné době jsem místopředsedou rozpočtového výboru sněmovny, tak se chci jistě věnovat problematice daňové politiky a veřejných rozpočtů. Chci se ale také zaměřit na oblast zaměstnanosti a vzniku nových pracovních míst. Důležité je promne i prosazení dostupné zdravotnické péče bez poplatků či podpora rodin s dětmi a seniorů.

* Co byste chtěl vzkázat všem, kdo se vypraví k volbám?

Především, že dobře činí, pokud jdou k volbám. Chtějíli ovlivnit další směrování naší země, musí k tomu využít svého volebního práva. Právě vaše budoucnost je ve vašich rukou! Naše země potřebuje vládu, která bude bojovat za zájmy obyčejných lidí. Sociální demokracie takovou vládu nabízí