Tak jakou vlastně chceme policii?


Tachovský deník (11.08.2005)

Tak jakou vlastně chceme policii ?

CzechTek letos opět dopadl na Tachovsko. Vloni Boněnov, letos Mlýnec u Přimdy. V Boněnově zasáhla policie až po několika dnech, letos v samém začátku technopárty. Zatímco v loňském roce politici, především z ODS, kritizovali policii za nečinnost a bili se v prsa na obranu soukromého majetku, letos se hbitě přerodili v bdělé ochránce lidských práv a kritizují policii za činnost a za neadekvátnost zásahu. Prostě ať policie udělá cokoliv, bude to podle nich zase jenom špatně. Pan prezident si stihl udělat okamžitě úsudek o nepřiměřeném postupu policie i ze své dovolené v zahraničí a předseda ODS Topolánek dokonce s vážnou tváří ve výčtu obětí policejní brutality operuje i s jedním mrtvým. Nevím, koho má na mysli, zřejmě toho mládence, co cestou na akci zahynul pod koly kamionu na místě vzdáleném více jak patnáct kilometrů od louky v Mlýnci.

Myslím, že sami organizátoři párty musí být příjemně překvapeni, jaké pozornosti a zastání se jim od některých politiků dostalo.Co na tom, že řada z nich ani neví kde Mlýnec leží, co na tom, že nebyli na místě v době zákroku a ani nehovořili s přímými účastníky z obou stran.

Do role fackovacího panáka je policie bohužel v poslední době stavěna často. Každá záminka je dobrá. Probíhá-li větší dopravně bezpečnostní akce, je označována za policejní teror a šikanování slušných řidičů. Schválený bodový systém, či pravomoc zadržet řidičské oprávnění podle ODS je jenom vytváření ještě většího prostoru pro korupci v dopravní policii. Nelze zavírat oči před nedostatky policie, ale ani v lidech trpělivě a účelově vytvářet dojem, že česká policie je něco na způsob neproniknutelné mafiánské organizace ovládané největší vládní stranou a běžný občan je jen bezmocnou loutkou v jejích rukách. Razí se výrazy jako Grosstapo či Paroubkovy mlátičky. Výrazy, které ve svém významu jsou urážkou všech těch poctivých příslušníků policie, kteří často riskují své zdraví a nezřídka nasazují i svůj život. Policie je pod neustálým politickým tlakem, což ji destabilizuje, znejišťuje a zbavuje akceschopnosti. ODS si zřejmě neuvědomuje, že i kdyby se za necelý rok dostala k moci a převzala odpovědnost za chod věcí veřejných, tak i ona nakonec bude potřebovat k zajištění bezpečnosti a pořádku fungující a akceschopnou policii. A nedůvěra lidí v policejní sbor, živená neustálými cíleně vedenými mediálními útoky se těžko napravuje.

Ale zpátky k CzechTeku. To, zda-li nedošlo ze strany některých policistů k nepřiměřeně tvrdému zásahu či excesům bude jistě předmětem dalšího šetření příslušných orgánů. A je jisté, že pokud se takové jednání prokáže, musí za to také nést odpovědnost. Že je na straně policie dvakrát více zraněných - udává se počet 89 - ale také o něčem vypovídá. Vyzve-li mne policie abych opustil daný prostor jsem povinen tak učinit a ne se s policií bít. Svá práva pak mohu hájit zase pouze a jenom zákonnými prostředky. Většinu z nás nenapadne začít policistovi nadávat do gestapa, házet po něm kamením nebo do něho najíždět autem, byť bychom byli stokrát přesvědčeni, že pravdu máme my. Určitá skupina návštěvníků technopárty, převážně z ciziny, však nepřišla jenom poslouchat hudbu a tančit, ale právě pro ten adrenalin, to vzrušení z bitky.

Ano, i u policie jsou darebáci, kteří zneužívají svého postavení a svých pravomocí. Tak jako v jiných sférách společnosti. Ale je to vždy o konkrétních jedincích. Tito lidé musí od policie odejít a také odcházejí. Selhání jedinců však nelze zobecňovat na selhání celé policie. Snahou politiků by mělo být obnovení důvěry v policii a ne neustálé snižování její autority. Již na Divokém západě platilo: "Podporujte svého šerifa".

Tachovský deník, 11.8.2005