Vystoupení ve Sněmovně ke snížení státního příspěvku ke stavebnímu spoření


(26.10.2010)

Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, na úvod chci říci, že já ve střetu zájmu jsem, protože samozřejmě stavební spoření jako výhodný produkt spoření, ale i možnosti získání úvěru pro bydlení jsem v minulosti využíval a také využívám.

Paní kolegyně tady zmínila jednu věc, kterou já bych chtěl také říci a zdůraznit, a to že je třeba říci, že omezení státní podpory a později i další krok, jako je vázání těch prostředků pouze na bydlení, dopadne docela tvrdě i na vlastní stavební spořitelny. A já se nedivím, že spořitelny samozřejmě z toho radost nemají a spořitelny se také ozývají. Ale nedopadne to samozřejmě jenom na spořitelny, dopadne to potažmo i na klienty. Především na klienty, kteří tedy v úmyslu mají čerpat úvěr a řešit tak svoji bytovou potřebu.

Je třeba říci, že velký objem prostředků od klientů - a dnes je u těch bank zhruba tři sta miliard korun - tak velká část těchto prostředků jsou prostředky, které jsou již po vázací lhůtě a mohou je tedy klienti kdykoliv vyzvednout, podat výpověď a vyzvednout je, aniž by si ohrozili nárok na výplatu státního příspěvku. Řada lidí, také si myslím, bude zvažovat, zdali půjde do stavebního spoření, vázat se šesti lety, když dnes zjistíme, že spořící účty budou již zdatně tomuto stavebnímu spoření konkurovat. Tam jsou úroky kolem dvou, tří procent.

Co tedy může nastat? Může nastat to, že samozřejmě část lidí využívá dneska to stavební spoření jako výhodný spořící produkt. Jsou to tak zvaní přátelští spořitelé, bez těch se vůbec tento systém neobejde, protože z jejich prostředků právě se dají čerpat úvěry. A část lidí, kteří spoří jenom za účelem, aby potom své prostředky zhodnotili tak, že je použijí vlastně na řešení bytové situace a chtějí si vzít úvěr, tak ti budou mít možná velký problém v budoucnu takový úvěr získat. A spořitelny - ani se jim nedivím - pokud jim tedy ubudou přátelští spořitelé, ubudou jim prostředky, tak samozřejmě mohou hledat náhradu na finančních trzích a podobně, ale myslím si, že radikálně začnou omezovat poskytování úvěrů, především těch překlenovacích úvěrů. A to bude dostávat tedy řadu klientů, kteří vstupovali do stavebního spoření z toho důvodu, že měli záměr - ano, chtějí si zlepšit svoje bydlení, chtějí si obstarat své bydlení, a oni na ten úvěr na konec nedosáhnou.

Takže pokládal jsem za nutné připomenout i to, co může způsobit odliv prostředků, způsobit to, že nebudou prostředky na úvěry a řada lidí se dostane do celkem problematické situace.

Děkuji.