Volbu provázely emoce


(12.11.2010)

Tachovský deník | 12.11.2010 | rubrika: Titulní strana | strana: 1 | autor: VÁCLAV ŠIMEK


Lidé chtěli zachovat dosavadní vedení obce, zastupitelé rozhodli jinak

Staré Sedliště - Vzrušená atmosféra vládla na ustavujícím zasedání zastupitelstva ve Starém Sedlišti. Zatímco noví zastupitelé jednoznačně zvolili zcela nové vedení obce, většina z přítomných občanů dávala najevo, že chtějí zachovat dosavadní stav. Zastupitelé tak na středečním zasedání zvolili starostkou obce dosavadní místostarostku Jitku Valíčkovou, funkci místostarosty obce obsadil Oldřich Benda. Dosavadní starostka Stanislava Fojtíčková se stala řadovou zastupitelkou. Už při hlasování o různých bodech programu bylo patrno rozložení sil v novém zastupitelstvu. Původně se mělo hlasovat o předsedovi kontrolního a finančního výboru a o odměnách členům zastupitelstva. Hlasování ale bylo odloženo až na další zasedání. „Chceme se nejdříve seznámit se stávající situací,“ zdůvodnil tento požadavek zastupitel Miloš Jíleček. taktéž byl odmítnut návrh Stanislavy Fojtíčkové o tajné volbě starosty, volilo se tedy veřejně. A právě volba nového starosty a diskuze k tomuto bodu se nesla ve vzrušené atmosféře. Někteří z diskutujících podporovali dosavadní starostku Fojtíčkovou. Argumentovali například tím, že nové vedení obce, než se zorientuje v současné situaci, by mohlo propásnout termíny podání žádostí o některé dotace. Jiní přítomní se zase odvolávali na výsledky komunálních voleb a z ní logicky vyplývající změnu ve vedení této obce. „Volbu starosty chci nechat na zastupitelích a jejich vlastnímu uvážení,“ prohlásila později zvolená Jitka Valíčková.
Ustavujícího zasedání zastupitelstva ve Starém Sedlišti se účastnil také poslanec Parlamentu České republiky Václav Votava. „ Mělo by se skončit s rozdělením obce a všichni by měli táhnout za jeden provaz. Jste tady proto, abyste konali dobro ve prospěch obce a jejích občanů,“ obrátil se k zastupitelům. Nakonec blahopřál nově zvolené starostce Jitce Valíčkové k jejímu zvolení a vedení obce nabídl svou pomoc.
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva ve Starém Sedlišti 10.11. 2010Na ustavujícím zasedání zastupitelstva ve Starém Sedlišti 10.11. 2010. Zleva - nově zvolení místostarosta Oldřich Benda, starostka Mgr. Jitka Valíčková, vpravo bývalá starostka Ing. Stanislava Fojtíčková