Interpelace k rozdělování dotací ČSTV


(10.02.2011)

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v minulých letech byly účelové dotace pro podporu sportu rozdělovány přes Český svaz tělesné výchovy. Účelová dotace pro rok 2011 schválená ve státním rozpočtu ve výši 270 milionů Kč, což je mimochodem méně než v předchozích letech, se nyní rozděluje prostřednictvím MŠMT podle jisté metodiky. Já se přiznám, že i mně nepochopitelné. Ale nejen mně, i řadě sportovních svazů.

Jedním z takových svazů je i Svaz národní házené. Národní házená je ryze amatérský sport, kdy jediným placeným pracovníkem je sekretář svazu. V 71 oddílech je 7970 hráčů, z toho je 2228 dětí. Jestliže ještě v roce 2010 obdržel svaz cca 600 tisíc Kč, nyní od ministerstva dostává pouze 100 tisíc Kč. Přepočteno tedy na jednoho hráče - necelých 45 Kč. Absolutně nejméně ze všech sportů. Mám k dispozici tabulku rozdělení dotací mezi jednotlivé svazy. Nechci jmenovitě tady srovnávat podle poskytnutých prostředků, ale například svaz, který má více než dvě stovky hráčů a méně než sto žáků, dostane více než 1600 Kč na hráče. Také dostane tedy 100 tisíc Kč. To je jasný nepoměr. Nebo se vám to, pane ministře, nezdá? Přitom dotace jsou využívány výhradně pro mládež.

Chtěl bych tedy od vás písemně, v čem je tato nerovnost, zdali tuto nerovnost lze nějak napravit. Děkuji.