Interpelace o stavu Policie ČR


(10.02.2011)

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře. Nevím, zdali si plně uvědomujete, v jakém zoufalém stavu se nachází naše policie. Rozpočet policie na rok 2011 byl radikálně seškrtán. Provozní výdaje o 38 %, investiční výdaje jsou defacto pozastaveny zcela. Na obvodech nemají topit, větrat, pokud možno ani svítit. Hlídka z obvodu smí v noci najezdit autem pouze 25 kilometrů. Tam, kde dříve v hlídkové službě byla v provozu tři auta a mohla najezdit až 300 kilometrů za 12 hodin, tak teď má obvod jeden vůz s limitem 50 kilometrů. Tristní stav, že?

Doporučuje se chodit pěšky nebo jezdit tramvají. Dokonce i došlo k situaci, kdy policisté zadrželi zloděje a vezli ho na služebnu tramvají.

To je realita, pane ministře. Tak vám ji vylíčí jistě sami policisté, pokud nebudou mít strach, že za to ponesou následky.

Kvůli rapidnímu snížení mezd v reálu o 15 až 18 %, kdy původní slib byl kolem šesti procent, odcházejí délesloužící zkušení policisté a opravdoví odborníci. A nejsou to jistě všichni lemplové, kteří chrápou ve službě, kterých se potřebujete zbavit, tak jak jste někdy uvedl. Na jejich místa přicházejí nezkušení policisté, byť vysokoškolsky vzdělaní, kteří ale nikdy nesloužili v terénu, na ulici, nemají praktické zkušenosti z výkonu služby.

Pane ministře, to je destrukce policie. Tento stav ohrožuje vnitřní bezpečnost státu, bezpečnost našich občanů. Jste ministrem, který ztratil důvěru policistů, ale ztrácí ji i ve veřejnosti. Není čas se nad tím zamyslet a raději to trápení z vaší strany ukončit?