Důchodový systém musí být spravedlivý


(24.03.2011)

Důchodový systém musí být spravedlivý

Současná vláda, bez toho aniž by zahájila celospolečenskou debatu o podobě důchodové reformy, chystá nedomyšlené kroky, které, pokud budou přijaty, ohrozí životní jistoty našich občanů, jak mladších tak i těch již v důchodovém věku. Vláda nehledá celospolečenský konsenzus tak, aby se důchodový systém rozvíjel a do budoucna zajistil všem důchodcům důstojné a klidné stáří.

Spojovat reformu důchodového pojištění se zvýšením sazby daně z přidané hodnoty je zásadní chybou. Nápad dočasně “zalepit díry” v příjmech průběžného důchodového systému zvýšením dolní sazby daně z přidané hodnoty naopak vyvolá další ekonomické a sociální problémy. Povede k radikálnímu zdražení základních životních potřeb většiny našich občanů, jako jsou potraviny, léky, bydlení, služby, veřejná doprava, knihy a podobně.

Vláda hodlá reformou vyvést ze současného systému část prostředků do soukromých penzijních fondů. Navíc chce zákonem nutit pojištěnce, kteří se pro tento krok rozhodnou, aby ještě povinně přispívali do těchto fondů vlastními prostředky, a to až do dosažení důchodového věku. Ale pozor, bez záruky ze strany státu za takto svěřené prostředky soukromým fondům! Konec konců představu, jak taková reforma může dopadnout, již v případě Maďarska či Slovenska máme. Stát by naopak měl mít důchodový systém pod svojí kontrolou a udržet dosavadní průběžný systém.

Že je třeba průběžný důchodový systém reformovat, o tom není pochyb. Hlavním zdrojem pro takovou reformu může být znovuzavedení progresivní daně z příjmů, tedy vyšší zdanění pro ty, kteří více vydělávají. Lze si představit i mírné zvýšení daně z příjmů firem až o dvě procenta. Do průběžného financování mohou také přispět výnosy ze spotřebních daní na tabák a alkohol či zdanění hazardu. Je třeba odstranit i znevýhodnění zaměstnanců oproti OSVČ ve výši odvodů na pojištění nebo transformovat současný systém soukromého penzijního připojištění se státním příspěvkem tak, aby byl vhodným nástrojem přilepšení k důchodu. To vše je něco jiného než asociální solidarita chudých s bohatými, jak ji připravuje koaliční vláda v podobě zvýšení sazby DPH, které nejvíce zatíží právě občany s nízkými příjmy, mladé rodiny s dětmi, seniory a zdravotně postižené.

Ing. Václav Votava,

zastupitel Plzeňského kraje a poslanec Parlamentu ČR