Interpelace ministra spravedlnosti ohledně postupu exekutorů


(24.03.2011)

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, budu citovat z dopisu, ze stížnosti.

V dopoledních hodinách nás neočekávaně navštívili vykonavatelé exekutorského úřadu s tím, že jdou vykonávat exekuci na majetek mého syna. Pro doplnění uvádím, že jsme se zřekli svého syna pro jeho aroganci, nekomunikativnost a hrubé chování vůči rodičům. 11 let u nás nebydlí a z výše uvedeného jsme mu s manželkou nechali v roce 2006 zrušit jeho trvalý pobyt na naší adrese. Po mém příjezdu z práce seděl vykonavatel exekutorského úřadu v kuchyni a řekl mi, že jde vykonávat soudní rozhodnutí na exekuci majetku mého syna. Pro úplnost uvádím, že mě nenechal ani toto rozhodnutí přečíst. Písemně jsem doložil zrušení trvalého pobytu syna na mé adrese. I přes tuto skutečnost a naše protesty začali provádět exekuci. Vykonavatelé exekučního úřadu arogantním způsobem oblepili veškeré prokazatelně naše věci, které absolutně neměly vztah k synovi, který u nás nemá absolutně nic. Byly zapsány do soupisu, mimo jiné i lednička a mrazák s tím, že obsah nahází do vany resp. vydraží na chodbě domu, rovněž tak zapsán počítač, který je využíván pro manželčino podnikání. Do soupisu chtěli zapsat i mé dlouhé zbraně, jsem myslivec, a mé dva lovecké psy. Po šesti hodinách psychického teroru manželka souhlasila se zaplacením 35 tisíc korun na místě a s následnými splátkami 4 tisíc korun jen proto, aby naše věci zůstaly v bytě. Poté odstranili nálepky, ne všechny, manželku, která byla před zhroucením, nechali podepsat zápis. Já jsem si ho chtěl před podpisem pročíst, což mi bylo znemožněno s vysvětlením, že nemají čas. Rovněž tak mi neumožnili pořídit fotokopii, přesto, že tuto skutečnost uvedli do zápisu.

Tolik citace z dopisu ze stížnosti.

Pane ministře, takové jednání je nehorázné, skandální a zřejmě i nezákonné. Předal jsem vám citovaný dopis se stížností osobně a věřím, že bude také řádně prošetřena. Věřím, že v takovýchto případech bude z vaší strany proti těmto exekutorům postupováno se vší rozhodností. Děkuji.

Poznámka: Vzhledem k nepřítomnosti ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila ve sněmovně  dostane  poslanec Votava písemnou odpověď.