Seminář o obnově sakrálních památek


Ukončení projektu podpořeného grantem z Norska (21.04.2011)

Region Český západ uspořádal u příležitosti ukončení projektu obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ závěrečný seminář v jedné z opravených památek - Minoritském klášteře ve Stříbře. Projekt byl podpořen grantem z Norska prostřednictvím  Norského finančního mechanizmu částkou přes 30 milionů Kč. Díky tomu bylo opraveno pět památek - věž kostela Všech Svatých a minoritský klášter ve Stříbře, kaple sv. Vojtěcha a Václava v Ostrově u Stříbra, kostel sv. Václava ve Vysokém Sedlišti a varhany v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý.  Na semináři se organizátoři podělili o zkušenosti s projektem, jeho financováním i s kontrétními rekonstrukcemi.

Na závěr si zúčastnění prohlédlí Minoritský klášter a poté i varhany v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý.

Miroslava Válová, předsedkyně MAS Český Západ seznámila přítomné s vývojem projektu a jeho úskalímiÚčastníci seminářeRozpočet projektuKostel sv. Jana Křtitele v ÚterýVarhany měly po rekonstrukci svou premiéruPřítomní měli výjimečnou příležitost prohlédnout si varhany zblízkaMěchy varhan už dnes pohání elektřina