Cestovní ruch na Tachovsku brzdí nedostatečná infrastruktura


(24.05.2011)

Právo | 24.5.2011 | rubrika: Západní čechy | strana: 10 | autor: Jindra Pašková


Rozvoj cestovního ruchu jako příležitost pro Tachovsko byl tématem včerejšího semináře v Tachově za účasti ředitele CzechTourismu Rostislava Vondrušky a poslance parlamentu Václava Votavy (ČSSD). Obce a organizace si akci vzaly za svou a jejich zástupci prezentovali záměry i zkušenosti mj. z oblasti propojování sítě cyklotras, hipoturistiky či nových aktivit v Chráněné krajinné oblasti Český les.
„Potěšilo mě, že v některých projektech jsou obsaženy moderní technologie a mají ambice cílit na mladou generaci, a to na obou stranách hranice, což je tu velmi důležité,“ uvedl k přehlídce projektů Vondruška. Osobně jej zaujala prezentace geoparku, který představila Místní akční skupina Český západ.
„Cestovní ruch je pro rozvoj Tachovska velkou šancí. Netknutá příroda, historie, to vše může nalákat turisty,“ uvedl Votava. Nejde ovšem jen o propagaci, ale nezbytnost související infrastruktury. Ta ovšem pokulhává.
„Co chybí v Tachově, ale i v celém Tachovsku, je především ubytování. U nás hlavně ubytování vyšší úrovně a na druhé straně také ubytovna pro tzv. batůžkáře,“ potvrdil starosta Tachova Ladislav Macák (ČSSD).
Město má řešení, ubytovnu pro „batůžkáře“ chce vybudovat nástavbou na sociálním zařízení na bývalém přírodním koupališti a místo, v prostoru městských sportovišť, má pro sportovní hotel. Ten by měl zabezpečit sportovním klubům, které přijíždějí do Tachova na soustředění, odpovídající zázemí. „Stavba je otázkou peněz a vhodného partnera. Město samo sportovní hotel nepostaví, ale jsme připraveni jít do projektu s privátním investorem,“ dodal starosta.
Vondruška vyzdvihl v rámci uvedených prezentací péči starostů a místních organizací o projekty pro podporu cestovního ruchu. „Věnují se mu jako fenoménu, který může do budoucna pozvednout lokální ekonomiky a zabezpečit zaměstnanost pro Tachovsko,“ uvedl.
Ze své pozice ale neovlivní infrastrukturu. „Ale tam, kde jde o marketing, propagaci a společné cílové trhy, můžeme nabídnout poměrně široký záběr spolupráce,“ dodal.

Foto: Archiv Poslanecké kanceláře
Seminář o cestovním ruchu Tachov 23. 5.11. Zleva: poslanec Václav Votava, gen. ředitel CzechTourismu Rostislav Vondruška