Když dojdou argumenty, vytáhnou kartu rodiny


Právo (23.02.2006)

Když dojdou argumenty, vytáhnou kartu rodiny Polemika

Přiznám se, že panu prezidentovi nerozumím. Nebo přesněji, nerozumím jeho zdůvodnění veta zákona o registrovaném partnerství.

Podle mě lze stěží mluvit o tom, že zákon je špatný, protože rozšiřuje oblast státních zásahů do lidských životů. Vždyť tento "státní zásah", jak to pan prezident ve svém prohlášení nazývá, si přece homosexuálové přáli.

Rovněž tak obavy z paragrafu, který stanovuje vyživovací povinnost mezi partnery, (pan prezident hovoří o "vymáhání různých plnění pod pohrůžkou státní donucovací mašinérie") nejsou na místě. Pan prezident jako obhájce osobní svobody, zodpovědnosti jedince za své jednání by měl respektovat, když se homosexuální pár svobodně rozhodne pro partnerství i za těchto podmínek. Opět - nikdo je k registrovanému partnerství nenutí a menšina s takto navrženým zákonem souhlasila. Mě naopak připadá spravedlivé, že ze zákona pro partnery vedle práv vyplývají i povinnosti.

Nikdo jistě nechce, aby prezident republiky bez rozmyslu podepsal vše, co se mu předloží. To bychom pak mohli mít na hradě rovnou podepisovací stroj. Avšak u tohoto druhu zákona by podle mě měl více přihlížet k většinovému názoru společnosti, která zákon přijímá pozitivně a je na něj připravena.

Ve zdůvodnění veta také zazněla slova jako tradiční rodina či odvěká instituce manželství. Nepopírám, že tradiční rodina prochází jistou krizí. Stále méně heterosexuálních dvojic vstupuje do manželství, stále více manželství se rozvádí. Četl jsem v poslední době řadu článků, které se oháněly tradiční rodinou a v přijetí zákona viděli její další ohrožení. Někdy mám dojem, že když kritikům zákona dojdou argumenty, vytáhnou kartu tradiční rodiny. Já nejenže vidím příčiny její krize někde úplně jinde, ale navíc bych si opravdu rád někdy přečetl, jak konkrétně zákon o registrovaném partnerství tradiční rodinu ohrožuje. Jaký vliv má na rozhodování heterosexuálního páru to, že spolu dva homosexuálové žijí v jedné domácnosti a že jim nový zákon trochu usnadní jejich společný život.

Ing. Václav Votava
Právo, 23.2.2006