Návrh na vyznamenání Luďka Pika


(17.06.2011)

Poslanec Václav Votava navrhl udělení vyznamenání za zásluhy in memoriam významnému předválečnému starostovi Plzně Luďku Pikovi. Návrh podporují i hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec a primátor Plzně Martin Baxa. Podvýbor sněmovny pro udělování a nebo propůjčování státních vyznamenání návrh schválil a 17. 6. pak kompletní seznam osobností navržených na vyznamenání prošel na plénu směmovny. Schválené návrhy nyní budou předloženy ke zvážení prezidentu republiky.

 

Luděk Pik se narodil 18. 5. 1876 v Praze. V Plzni se usadil v roce 1901, kdy se stal redaktorem sociálně demokratického deníku Nová doba. Jako jednatřicetiletý byl zvolen poslancem říšské rady ve Vídni. V říjnu 1918 požadoval na plzeňském náměstí vyhlášení Československé republiky a zanedlouho se stal členem Revolučního národního shromáždění. Podařilo se mu v něm prosadit řadu zákonů a novel. Zákon „lex Pik“ například umožnil městům vyvlastnit půdu pro rozvoj obce, což nastartovalo výstavbu veřejně prospěšných staveb obcí.

Starostou Plzně se Pik stal hned v prvních volbách po osamostatnění Československa, kdy v Plzni zvítězila sociálně demokratická strana. Rozvoji města věnoval obrovské úsilí. Základem výstavby Plzně se stal jeho plán na vytvoření tzv. „Velké Plzně“. Za jeho starostování se provedly úpravy ulic, zregulovaly řeky, stavěly se mosty, školy, město se elektrifikovalo, zmodernizovala se doprava, byla postavena řada veřejně prospěšných staveb, které městu slouží dodnes. Mimo jiné se postavilo i 2552 obecních bytů. Z funkce musel odejít po okupaci německými vojsky v roce 1938. Během války byl dvakrát zatčen gestapem.

V poválečném období se pod nátlakem komunistů musel vzdát politické činnosti. Zemřel 19. dubna 1948 na zástavu srdce. Manželé Pikovi neměli žádné děti a veškerý svůj majetek věnovali městu Plzni. Pik má na ústředním hřbitově v Plzni čestný hrob mezi 40 osobnostmi, jako je loutkař Josef Skupa, malíř Jiří Trnka, spisovatel Karel Klostermann a generál Heliodor Píka.

 Stručný životopis Luďka Pika: