Návštěva Bohuslava Sobotky ve Stříbře


(11.07.2011)

   Především na téma důchodové a zdravotní reformy přijel besedovat se stříbrskými seniory předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Návštěva se uskutečnila na základě pozvání poslance Václava Votavy.

   V krátkém úvodu Bohuslav Sobotka zdůraznil, že ČSSD zásadně nesouhlasí s navrženými reformami, ale vzhledem k rozložení sil ve sněmovně je nedokáže zastavit. “Tuto vládu nezastaví nic – ani hlasy opozice, ani odborářské protesty, ani všeobecná kritika navržených změn. Zastavit ji můžou jen volby.”

   Hned první dotaz se týkal zdravotnictví – “V nemocnici Privamed jsem dostávala k snídani jen 3 krajíčky suchého chleba. A za to chtějí 100 Kč?”

   “Ano, zaplatíte 100 Kč, ale nic se nezmění. A nikoho nebude zajímat, jak dlouho v nemocnici jste, a jaký máte příjem. Jde jen o to, vytáhnout pacientům více peněz z kapes. Privamed je soukromá nemocnice a jako taková má za cíl vytvářet zisk majiteli. Kraj jako vlastník nemonic takový cíl nemá. I proto jsme byli proti privatizaci nemocnic. Nesouhlasíme s tím, aby byl rozbit systém veřejného zdravotního pojištění tím, že se zavede standard a nadstandard. Že budou dvě kategorie pacientů – ti chudí a ti bohatí a každý bude mít jiný přístup ke zdravotní péči. Samozřejmě, nejdříve dají do nadstandardu  symbolicky jen pár věcí a když jim to projde, spadne tam kde co. ČSSD nesouhlasí s tím, aby se zdravotnictví bralo jako každé jiné podnikání. Není to jen o penězích, ale i o etice, o rovnosti přístupu ke zdravotní péči. Pokud zákon projde, podáme ústatní stížnost.” odpověděl předseda ČSSD.

   Záběr dotazů  přesahoval daná témata, jeden se seniorů se například ptal, zda strana registruje změnu politických preferencí u střední třídy a mládeže, která často volila pravici?

    “Střední třída – státní zaměstnanci, policisté, hasiči, lidé zaměstnaní ve zdravotnictví a v sociálních službách pociťují pokles příjmů, klesá spotřeba, zvyšuje se zadlužení domácností. Nějaký posun v názorech tam jistě bude, ale nejlepším volebním průzkumem budou příští rok krajské volby. Jiná situace je u mládeže, protože té zatím chybí sociální zkušenost. Často je ještě živí rodiče, nemají žádné závazky, nepřišli o zaměstnání, neshání si bydlení, jejich rodiče jsou ještě relativně mladí a zdraví a jejich děti nemají starosti se zajišťováním zdravotní péče o ně.”

    Mladých se týkal i další postesk – “Všechny děti ženete do škol a pak nemůžou najít práci. A přitom chybí vyučení.”

    “Je to taková daň posledních 20 let. Každé překlopení společnosti sebou nese zmatek. Musí se to usadit. Taky se asi projevuje obecný trend – čím bohatší země, tím menší zájem o manuální práci – dělají ji imigranti. Přitom si dnes dobrý řemeslník, vzhledem k jejich nedostatku, vydělá víc než vysokoškolák. "

    Po skončení besedy se Bohuslav Sobotka zúčastnil jako host členské schůze místní organizace ČSSD. Tady  se členy navzájem podělili o názory na současnou politiku vlády i na pozici ČSSD ve společnosti. Mimo jiné zaznělo, že společnost je nyní znechucená a mezi lidmi převládá názor, že všichni politici jsou stejní, samořejmě v tom negativním smyslu. “Proto musíme hledat příležitosti, jak se od pravice principiálně odlišit. ODS je nyní naprosto vyhořelá strana, kde převládlo křídlo, kterému už nejde o ideje, ale o hlavně o majetek a moc,” zdůraznil přeseda. Kritizoval také, že pravice neustále hovoři o potírání korupce, ale přitom brání prosadit ČSSD takové kroky, jako jsou nezávislé audity, majetková přiznání a zákaz ucházet se o veřejnou zakázku společnostem, které nemají jasnou vlastnickou strukturu.

     Ke kritice předchozí volební kampaně Sobotka rezolutně sdělil: "Už žádné půjčky na velká očekávání. V příštích kampaních je třeba zaplatit spíš nápady než kvantitu bilbordů, inzerce a drahých mítinků. ČSSD dokonce navrhuje zákonem omezit náklady na “zbrojení” (kampaně), aby se nestávalo, že si velké společnosti zaplatí nové strany, která pak budou prosazovat jejich zájmy."

Příjezd Bohuslava Sobotky na besedu se seniorySetkání Bohuslava Sobotky se stříbrskými seniory 11.7.2011Setkání Bohuslava Sobotky se stříbrskými seniory 11.7.2011Foto na památku 11.7.2011Setkání Bohuslava Sobotky se členy MO ČSSD Stříbro 11.7.2011Setkání Bohuslava Sobotky se členy MO ČSSD Stříbro 11.7.2011