Vranov si nadělil dárek


Obec nechala vysvětit své obecní symboly (30.07.2011)

Obec Vranov si k 780. výročí první písemné zmínky o obci nadělila dárek - nechala si navrhnout a vyrobit své obecní symboly - prapor a znak. Vranov nikdy nepatřil do majetku žádného šlechtice, vlastnil ho kladrubský klášter a proto se jeho lilie také ve znaku Vranova objevila. Modrý pruh dole symbolizuje protékající řeku Mži, zelený trojúhelník na zlatém podkladě pak údolí, ve kterém obec leží. Znak navrhl Pavel Ryba a po schválení a udělení obecních symbolů v Parlamentu ČR byly u příležitosti oslav 780 let výročí zmínky o obci  prapor a znak slavnostně vysvěceny farářem Jiřím Hájkem. Slavnostní chvíle se účastnil také poslanec Václav Votava, který pronesl k přítomným krátký proslov.

Vranov, vysvěcení obecních symbolů 30.7.2011Vranov, vysvěcení obecních symbolů 30.7.2011Vranov, vysvěcení obecních symbolů 30.7.2011Vranov, vysvěcení obecních symbolů 30.7.2011Vranov, vysvěcení obecních symbolů 30.7.2011