Prohlášení


Prohlášení ústavních činitelů a starostů z Tachovska k rušení akutních lůžek (30.08.2011)

P R O H L Á Š E N Í

senátora Miroslava Nenutila, poslance Václava Votavy, starosty Stříbra Bohuslava Červeného a starosty Tachova Ladislava Macáka

S obavami sledujeme tlak Všeobecné zdravotní pojišťovny na rušení akutních lůžek a uzavření některých oddělení v krajských nemocnicích Plzeňského kraje, mimo jiné i v nemocnici ve Stodě. 

 

Nesouhlasíme s radikálním rušením akutních lůžek.Jako občané Tachovska dobře víme, jakým hazardem se zdravím a životy lidí je postupné omezování dostupnosti nemocniční péče, končící až úplným uzavřením nemocnice, jako tomu bylo s nemocnicí v Plané. Případy zanedbání péče, porody v autech na dálnici, cesty lidí od jedné nemocnice k druhé než jim je péče poskytnuta, to hovoří za vše.

 

Žádáme VZP, aby přehodnotila záměr rušení akutních lůžek a omezení oddělení v krajských nemocnicích a od tohoto záměru upustila. Podporujeme Plzeňský kraj v jeho úsilí o zachování alespoň stávající dostupnosti a úrovně nemocniční péče pro občany Plzeňského kraje.

 

 V Tachově a ve Stříbře dne 29. 8. 2011