Obce a sdružení řeší budoucnost památek


(20.09.2011)

Právo | 20.9.2011 | Rubrika: Západní Čechy | Strana: 11 | Autor: Jindra Pašková


Památky a možnosti jejich záchrany na Tachovsku je téma, které zaujalo starosty, zástupce sdružení a organizací, jež o historické objekty pečují a podílejí se jejich záchraně. Do zámku ve Svojšíně se na seminář sjely více než tři desítky účastníků.
Zkušenosti se záchranou a financováním památek má starosta Kostelce František Trhlík (KSČM). Obec převzala od církve kostel, kapli a faru s pozemky včetně mobiliáře.
„Protože investovat prostředky do cizího majetku nelze, jinudy cesta nevedla,“ uvedl. „Na kapli v Ostrově se nám podařilo získat prostředky z Norských fondů, prostřednictvím Místní akční skupiny Český západ,“ upřesnil.
Podle náměstkyně ministra kultury Anny Matouškové je specifikum, které je pro Tachovsko v záchraně památek příznačné, společným znakem pro celé bývalé Sudety, ať už jde o nevyužívané sakrální stavby, drobná venkovská sídla, lidovou architekturu. Vysídlování a dosídlování mělo vliv na vztah lidí ke kulturnímu dědictví. „Což se odráží na dnešním stavu tohoto fondu,“ uvedla.
„Důležité je, že se tu začíná aktivizovat zájem o zlepšení poměrů. Protože lidem začala vadit ztráta krajinných dominant, která hrozí,“ dodala s poukazem na rozmach a postoj občanských sdružení v této oblasti na Tachovsku. „Obrovskou roli tu sehrávají nestátní neziskové organizace, které se starají o záchranu sakrálních památek, ať už je to kostel sv. Václava ve Vysokém Sedlišti, sv. Martina v Křivcích, sv. Prokopa v Lestkově, v Damnově a tak dále,“ upřesnila. Originální formou zaujal i Kulturní a okrašlovací spolek Planá, který v rámci záchrany drobných kamenných památek přišel s nápadem adopce nablízko, která se těší velkému zájmu veřejnosti.
Region má podle Matouškové šanci v turistickém ruchu, kam patří atraktivní krajina i kulturní dědictví.
„Myslím, že vůči památkám máme poměrně velký dluh,“ zkonstatoval poslanec Václav Votava (ČSSD), který na Tachovsku žije a seminář zorganizoval. „Tím, že jsme hospodářsky slabým okresem, je toto možnost, jak okres pozvednout, jak zajistit jeho rozvoj v cestovním ruchu, kde by památky měly být turistickým magnetem,“ dodal.