Adopce křížků má velký ohlas


(27.09.2011)

Právo | 27.9.2011 | Rubrika: Západní Čechy | Strana: 10 | Autor: Jindra Pašková


Kulturní a okrašlovací spolek Planá na Tachovsku přišel v rámci záchrany drobných kamenných památek na Plánsku s nevšedním nápadem „adopce“. Ukázalo se, že o památky je zájem, teď musí spolek vytipovat další.
V první fázi se v nabídce projektu „Adopce nablízko“ objevilo 15 křížů a pomníčků u silnic, na polích a v lesích. Ohlas veřejnosti, ať už mezi místními občany, nebo chalupáři, byl nečekaný. Dokonce takový, že o některé z křížů se přihlásili i tři adoptivní rodiče. Velký zájem donutil členy spolku k druhému kroku, vytipování dalších drobných památek a možná i rozšíření do vzdálenějších míst. Myšlenka „adopce“ je ovšem daleko hlubší.
„Nejde jen o zachování památky, ale i další její život,“ uvedl za organizátory Miloslav Antropius. Nezištní opatrovníci, rodiny, by se měli s památkou sžít a péči o ni si předávat v generacích. „Aby si lidé prostě řekli ‚je naše a budeme se o ni starat‘,“ dodal.
O adopci zauvažoval i poslanec parlamentu Václav Votava (ČSSD): „Zřejmě se také přihlásím jako adoptivní otec k nějakému křížku. Rád se toho zúčastním.“ A podporu má záměr i u náměstkyně ministra kultury Anny Matouškové. „Vím o něm od začátku a velice jej oceňuji. Je to skutečně místní inovační počin, který nemá obdoby,“ konstatovala.
Projekt ovšem neznamená jen přímou pomoc při obnově křížku nebo pomníčku, ale i finanční dar. V takovém případě bude spolek partnerem při zpracování podkladů pro obnovu či rekonstrukci.