Tři výročí Gymnázia Stříbro


(07.10.2011)

 

Hned tři výročí oslavilo 7. 10. Gymnázium a Obchodní akademie Stříbro. Tím nejstarším je 140 let od zahájení gymnaziálního vzdělávání ve Stříbře, tehdy se jednalo o německé gymnázium a z dob jeho fungování nemá škola skoro žádné dokumenty. Významnějším jubileem je proto pro ni obnova gymnázia, tentokrát už českého po II. svět. válce v září 1946. Za šedesát let zde vystudovalo přes 3 tisíce žáků a mezi ně patřila řada osobností politického, vědeckého, kulturního i sportovního světa. Vystudoval zde např. senátor Miroslav Nenutil, cyklokrosových mistr světa Zdeněk Štybar, filmová kritička Mirka Śpáčilová, finalistka Superstar Bára Zemanová, řada významných lékařů.  

A konečně nejmladším výročím je 15. let od předstěhování do nové budovy. Jak ale podotkl ve svém proslovu poslanec Votava - školu nedělá budova. A bývalý dlouholetý ředitel a nyní starosta Stříbra Bohuslav Červený  mu dal za pravdu - "Pro tuto školu, ať už se jmenovala jakkoli, byl charakteristický vztah mezi kantorem a studentem. Ten byl vždycky bližší a lepší než ve velkých městech."

Plné znění proslovu poslance Václava Votavy na slavnostním setkání k výročí školy:

Vážený pane řediteli, dámy a pánoví, vážení hosté,

je mi ctí zúčastnit se oslav výročí Vaší školy, jejíž historie jako gymnázia trvá už 140 let, což je doba, kterou může pochlubit málokterá střední škola. Připomínáme si i znovuotevření gymnázia po II. svět. válce, tentokrát jako českého gymnázia a to už 1. září 1946, přestože se jednalo o školu v dosídlovaném pohraničí. A Gymnázium a Obchodní akademie Stříbro má i to štěstí, že už 15 let může fungovat v těchto nových  prostorách.

Dobrou školu ale samozřejmě nedělá budova. Naštěstí vím, že mezi rodiči, žáky, ale i veřejností  má tato škola dobrý zvuk.  Neříkám to jako člen zdejší školské rady, ale jako občan i poslanec.jehož přátelé a známí řeší kam umístit své děti či vnoučata. A právě o Vaši školu je díky  přístupu k žákům, dobrým výsledkům a kvalitním pedagogickému sboru zájem.

V čase, kdy se z ekonomických důvodů a malého počtu dětí začínají rušit či spojovat střední školy je to dobrý základ pro další existenci a udržení školy ve městě. A i kdyby snad někdy hrozila nějaká v uvozovkách reorganizace, jako krajský zastupitel a poslanec udělám vše pro zachování gymnaziálního vzdělávání ve Stříbře. Jednak by to pro naše nadané žáky znamenalo ztížení dostupnosti kvalitního vzdělání, jednak by utrpěl i stříbrský region odlivem nadaných mladých lidí do jiných měst, nejčastěji do Plzně, kde už pak mladí často zůstávají.

 Vážený pane řediteli, dámy a pánové,

přeji Vám,  Vaší - naší škole  mnoho dalších úspěchů a další zvyšování už tak vysoké kvality výuky. Přeji Vám pane řediteli a pedagogickému sboru hodně pozorných a po vzdělání dychtivých studentů a studentům přeji co nejlepší výsledky v jejich studiu, jako základu jejich budoucího uplatnění ve společnosti.

Vše nejlepší k oslavám výročí a do dalších let.

 

Oslava výročí Gymnázia Stříbro 7.9.2011 - proslov ředitele školy Mgr. Milana DeredimoseOslava výročí Gamnázia Stříbro 7.9.2011 - k přítomným promluvil i poslanec Václav VotavaOslava výročí Gamnázia Stříbro 7.9.2011 - vystoupení studentůOslava výročí Gamnázia Stříbro 7.9.2011Oslava výročí Gamnázia Stříbro 7.9.2011Oslava výročí Gamnázia Stříbro 7.9.2011 - poslanec Votava v rozhovoru s ředitelem SOŚ Stříbro Václavem Haladou (vlevo) a radním PK pro oblast školství Jiřím Stručkem