Žáci ZŠ Plánice besedovali s poslancem a navštívili Sněmovnu


(19.10.2011)

Žáci vyšších ročníků ZŠ Plánice na pozvání poslance Václava Votavy navštívili ve středu 19. října  Sněmovnu, kde je poslanec i osobně provedl. Nebylo to jejich první setkání, den předtím totiž přijel za nimi do školy a besedoval s nimi na téma legislativní proces a práce poslance. Den nato si pak děti mohly prohlédnout sněmovní prostory včetně jednacího sálu, protože poslanci tento týden nezasedali. Školáci se mohli na místě seznámit s fungováním Sněmovny, kde kdo sedí, jak vypadá hlasovací zařízení a žák Pavel Strolený, který předchozí den na besedě projevil zájem stát se jednou poslancem si mohl i vyzkoušet, jak se sedí v poslanecké lavici. Neshledal ji příliš pohodlnou. Jak dětem vysvětlil poslanec Votava, lavice a pracovní pultíky v zasedacím sále  z hlediska ergonometrie a nároku na pracovní prostor příliš nevyhovují, ale jsou  památkově chráněné a nemůžou se měnit. 

 Beseda v ZŠ Plánice 18.10.2011Beseda v ZŠ Plánice 18.10.2011Beseda v ZŠ Plánice 18.10.2011Žáci ZŠ Plánice ve Sněmovně 19.10.2011Žáci ZŠ Plánice ve Sněmovně 19.10.2011Žáci ZŠ Plánice ve Sněmovně 19.10.2011Žáci ZŠ Plánice ve Sněmovně 19.10.2011Žáci ZŠ Plánice ve Sněmovně 19.10.2011Žáci ZŠ Plánice ve Sněmovně 19.10.2011