Vylijeme s vaničkou i dítě?


(06.02.2012)

V souvislosti s novelou zákona o sociálně právní ochraně dětí, kterou v současné době projednává Poslanecká sněmovna, se znovu otevírá otázka faktického rušení kojeneckých ústavů a přesunutí dětí z nich do pěstounských rodin. A to do dvou let, podle vyjádření ministra Drábka, které učinil loňského roku do tisku. Za další dva roky by se pak do dětských domovů měly přestat umísťovat děti do sedmi let.

Podporovat více výchovu dětí v rodinách, ať už v jejich širší rodině původní nebo pěstounské, považuji za trend, který je rozhodně správný. Vše má ale vždy nějaké to ale… A tím je způsob, jakým se tento trend chystá naplnit současná vláda. Jistě, dětem běží čas jinak než nám dospělým, ale přesto se domnívám že jde o unáhlené rozhodnutí.

Opravdu si vláda myslí, že za dva roky najde armádu vyškolených, vhodných a obětavých pěstounů? Vždyť v nejrůznějších ústavech dnes žije 11 tisíc dětí. Navíc v kojeneckých ústavech je značná část dětí zdravotně postižených a tudíž jen obtížně umístitelných. Takže se jen přesunou do jiného typu ústavu a kojeňáky se zruší. Odškrtnuto, splněno! A pak se bude pokračovat v dětských domovech.

Jako zákonodárce žijící v okresu Tachov jsem nejčastěji v kontaktu s dětským domovem v Plané. Postupem času jsem mohl pozorovat, jak se měnil. Děti teď bydlí v nové rekonstruované budově, jsou rozděleny po osmi do samostatných bytů, kde si spolu se svými tetami samy hospodaří, pomáhají s přípravou jídla, s úklidem, sourozenci bydlí spolu, nejsou rozděleni podle věku. V jednom z bytů žijí nezletilé matky se svými dětmi, učí se zde pod dohledem tet o své děti starat a zázemí domova jim umožňuje dokončit si své vzdělání. V tomto plánský domov svým způsobem už vládní strategii naplňuje.

Nový systém dětských domovů se tedy již více blíží rodinnému způsobu života a má už s někdejšími ”děcáky” málo společného. Děti mají možnost v zimě jet na hory, v létě k moři. O děti je i po materiální stránce postaráno určitě dobře.

Jistě, přes všechna pozitiva, je to ale pořád jen dětský domov. Nemůže zcela nahradit rodinu. To si myslím všichni uvědomují. Ze způsobu, jakým se do toho ale vláda pustila, mám obavy, abychom s vaničkou nevylili i dítě. V tomto případě doslova. Nemělo by to být jen o zájmu státního rozpočtu či o zájmu pěstounů motivovaných zejména zajímavou finanční odměnou. Na zřeteli bychom měli mít především zájem dětí.