Nová interpelace ministra Jankovského ve věci vyhlášky o rozúčtování tepla v bytových domech


(08.12.2011)

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, 3. 2. tohoto roku jsem vás interpeloval ve věci vyhlášky č. 372/2001 Sb., o rozúčtování nákladů na teplo v bytových domech, a to v souvislosti s § 4. Stížnosti občanů jsou právě na to, že § 4 odst. 4 působí demotivačně a je dokonce některými vlastníky a uživateli bytů zneužíván. Působí proti snahám většiny spotřebitelů tepla teplem šetřit, takže ti, co teplem nešetří, nejenom navyšují průměrnou spotřebu tepla na metr čtvereční, ale navíc vědí, že ač protopí, nebo i nechají uniknout jakékoliv množství tepla, zaplatí maximálně 40 % nad i tak jimi zvýšený průměr. Další přesah do průměru totiž za ně zaplatí ostatní, tedy šetřící uživatelé bytů. Je tedy navrhováno řadou sdružení vlastníků to, aby buď § 4 odst. 4 vyhlášky se vypustil, nebo dát zúčtovací jednotce právo rozhodnout, zda korekce podle zmiňovaného paragrafu a odstavce bude, či nebude při rozpočtování topných výdajů zúčtovací jednotce uplatňovat.

Vy jste mi tehdy odpověděl v tom smyslu, že připravujete změnu vyhlášky a že chápete tedy důvody mé interpelace nebo stížnosti občanů a že předpokládáte, že bude návrh hotov v březnu nebo v dubnu. Dnes je prosinec a já se tedy ptám, jak to s touto vyhláškou, protože se na mě obracejí i občané, vypadá. Děkuji za odpověď.

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Děkuji. Co se týče zmiňované vyhlášky 372, já úplně souhlasím s tím, co pan poslanec Votava popsal, to znamená stav, kdy buď někdo přetápí, nebo naopak šetří a paradoxně vlastně potom platí průměr. Ona je tam ještě jedna věc, a to je, že dneska základní složka je ve výši 40-50 %. My touto vyhláškou 372, která by měla do konce tohoto roku být hotova s účinností od 30. 6. příštího roku, počítáme právě se zrušením tohoto paradoxního pravidla, kdy jestliže někdo šetří více než 40 %, tak zaplatí průměr, tak toto by mělo být zrušeno a mělo by to zůstat na 40 %. A současně ve vyhlášce navrhujeme snížení základní složky, to znamená té, která se vypočítává paušálně. Navrhujeme snížení této složky na 30 %. To je asi k tomu. Do konce roku tato vyhláška spatří světlo světa s účinností od 30. 6. Jenom poznámka - Ministerstvo pro místní rozvoj platí včelařům stejně.

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Musím konstatovat, že jste jeden z mála statečných členů vlády, který přišel na interpelace, čehož si cením a děkuji za vaši odpověď. Budu se těšit. Těšit - jsem zvědav na to, jak bude vypadat ta vyhláška, pane ministře, a zda tedy bude vyřízena v zájmu našich občanů, a nebudou stížnosti, které podávají vůči této vyhlášce, už důvodné. Beru vás za slovo a věřím, že už nebudu muset více interpelovat v této věci. Děkuji