Interpelace ministra zdravotnictví Hegera ve věci rušení akutních lůžek v Plzeňském kraji


(08.12.2011)

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně.

Vážený pane ministře, s obavami sledujeme tlak na rušení akutních lůžek a uzavření některých oddělení v krajských nemocnicích Plzeňského kraje, mimo jiné i ve stodské nemocnici a v rokycanské nemocnici. Veřejnost v Plzeňském kraji a starostové nesouhlasí s radikálním rušením lůžek v uvedených nemocnicích, s výrazným omezením chirurgie, nesouhlasí s uzavřením gynekologie, porodnice a dětského oddělení ve stodské nemocnici.

Jako občan Tachovska vím velice dobře, co to znamená snížení dostupnosti zdravotní péče a doslova hazard se životy lidí postupným omezováním poskytování péče v nemocnici až po její uzavření, tak jako tomu bylo například v nemocnici v Plané. Případy zanedbání péče, porody v autech na dálnici, cesty lidí od jedné nemocnice k druhé, než jim je poskytnuta péče, hovoří za vše.

Vzhledem k tomu, že na Tachovsku chybí okresní nemocnice, tak 30 %, cca 2 000 všech hospitalizovaných ve stodské nemocnici jsou pacienti z Tachovska. Zhruba 30 % pacientek hospitalizovaných pro graviditu je také z Tachovska.

Žádám vás tedy, pane ministře, Ministerstvo zdravotnictví a Všeobecnou zdravotní pojišťovnu o přehodnocení rušení akutních lůžek, omezení oddělení v Nemocnici Stod, ale i v Nemocnici Rokycany a o upuštění od tohoto záměru.

Děkuji.

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo, paní předsedající.

Vážený pane poslanče, já bych si nejprve dovolil říct rámec, ve kterém se ta reorganizace lůžkové péče pohybuje. Byla uzavřena dohoda mezi kraji, některými kraji, zdravotními pojišťovnami a Ministerstvem zdravotnictví, že dojde k postupnému rušení některých akutních lůžek a k optimalizaci využití lůžek. My jsme tu dohodu podepsali zejména s Krajem Jihomoravským, kde už ten proces proběhl. A spolupracovali jsme s Krajem Vysočina. Pokud jde o Plzeňsko, tak tam ta spolupráce s krajem navázána na konkrétní úrovni nebyla.Já musím říct, že Ministerstvo zdravotnictví stanoví rámce, podle novelizovaných zákonů bude platit, že zcela jednoznačně za péči o své pojištěnce zodpovídají pojišťovny a je připravováno nařízení vlády, kde dostupnost některých druhů péče a zcela určitě akutní nemocniční péče bude definována v čase dojezdovém a tuto dostupnost musí zdravotní pojišťovny zachovat.

 

Pokud je mi známo, tak v obou nemocnicích, které jste jmenoval, Stod a Rokycany, tlačí pojišťovny na to, aby tam byla uzavřena chirurgická a gynekologická oddělení, nikoliv aby byly uzavřeny nemocnice, ale aby ta chirurgická péče přešla na péči jednodenní a v případě složitějších zákroků aby byly potřebné zákroky vykonány ve větších nemocnicích, což v případě Plzeňského kraje je plzeňská fakultní nemocnice. Celkem je plánováno zrušení asi 100 lůžek v krajských nemocnicích a rušení asi 40 lůžek ve Fakultní nemocnici Plzeň.

Vzhledem k tomu, že nemocnice v Plzni je mimořádně dimenzovaná a dominantní v celém krajském zdravotnictví, tak je zde centralizovaný model, který dovoluje, aby byla poskytována všem potřebným pacientům kraje péče na nejšpičkovějších pracovištích a je otázka, jestli je to špatně. Není pochyb o tom, že dostupnost té péče dojezdová, která je delší než hodinu, tak by špatná byla, ale na druhé straně není pochyb o tom, že na malých chirurgických odděleních dnes nelze plnokrevnou chirurgii všeobecnou pěstovat a ta péče se prostě soustřeďuje do větších celků.

Dalším krokem, který bude sehrávat velkou roli, je systém plateb, který výrazně zvýhodní menší nemocnice oproti větším nemocnicím, takže to jejich stabilitu zachová a rovněž platby za jednodenní chirurgii budou posíleny.

Jinak, pokud jde o dohled nad sítí nemocniční, tak zde je plná kompetence kraje a pokud my bychom z kraje obdrželi nějaké výhrady v tom smyslu, že kraj není spokojen a není se schopen s pojišťovnami domluvit tak, jak by byl předpokládaný konsensus, tak potom do celé hry můžeme zasáhnout.

Tolik asi můj pohled na tuto věc.

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Plzeňský kraj, pokud je mi známo, já jsem zastupitelem v Plzeňském kraji, žádnou takovou dohodu, o které jste mluvil, neučinil. Nemohl ji ani učinit, protože, jak jsem řekl, nesouhlasí s rušením akutních lůžek, nesouhlasí s nimi veřejnost, nesouhlasí s nimi starostové. Existují tady petice, existují tady výzvy na to, aby se akutní lůžka nerušila. Velký problém je i v porodnici ve stodské nemocnici, protože je to porodnice, kde rodí i převážná část matek právě z tachovského okresu. Tachovský okres tím, že ztratil svoji okresní nemocnici, tak ta dostupnost zdravotní péče se opravdu opravdu velice snížila. Zhoršila. Takže pokud ještě mají být rušena lůžka ve stodské nemocnici, což je dneska taková záchytná nemocnice i pro občany Tachovska, i když s tím třeba nemusíme být úplně spokojeni, raději bychom měli vlastní nemocnici, což je logické, tak přece jenom Stod je pro občany Tachovska tou důležitou nemocnicí, kde by jim měla být zdravotní péče poskytována.

Takže, pane ministře, já nemohu být spokojen s vaší odpovědí a věřím, že i Plzeňský kraj bude i nadále tlačit na to, aby k rušení lůžek nedošlo.

 Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Já to vaše stanovisko beru na vědomí. My oslovíme kraj a nabídneme mu pomoc při vyjednávání se zdravotními pojišťovnami. To, že smlouva nebyla s Plzeňským krajem uzavřena, není vina ministerstva. My jsme tu spolupráci nabízeli cestou hejtmanů všem krajům a rádi se k ní vrátíme, bude-li o ni ze strany kraje zájem.

Já musím odmítnout argumentaci, že se nelíbí starostům a občanům to rušení lůžek. Opravdu v tomto případě, přesto, že je to výrazně politická záležitost, tak kdyby všem těmto prosbám a žádostem bylo vyhověno za posledních dvacet let, tak dneska jsme měli řadu nemocnic a o desítky tisíc lůžek více. Každá obec touží po tom mít střední školu a mít svoji nemocnici, ale opravdu v moderním zdravotnickém systému to možné není, i když já rozhodně neříkám, že kraj by měla obsluhovat jedna nemocnice. To v žádném případě. A pokud budou narušeny ty dojezdové vzdálenosti, tak jak to říkáte, tak rozhodně Ministerstvo zdravotnictví se v tom bude angažovat