Kontrolní den na Baníku


(03.08.2006)

Práce na Baníku pokračují

Začátkem srpna se poslanec Václav Votava seznamoval s tím, jak pokračují práce na akcích, které jsou budovány za pomoci státní dotace ze státního rozpočtu. Po úspěšném dobudování a uvedení do provozu víceúčelové haly v areálu TJ Baník Stříbro se poslanci podařilo na tento rok prosadit další dotaci ve výši 6 mil. Kč na II. etapu - rekonstrukci tribuny stadionu. Práce začaly 1. srpna, a podle slibu stavitele bude do prosince hotovo. Činovníci Baníku a projektant Alois Veselý seznámili poslance i s dalšími plány tělovýchovné jednoty. Druhou zastávkou byl kostel v Erpužicích, pro který je určena dotace ve výši 1.3 mil. Kč na opravu střechy. Poslance seznámil se stavem kostela a s postupem plánovaných prací farář stříbrské farnosti P. Jiří Hájek. Střecha by měla být opravena do konce října.


S postupem prací na tribuně seznámil poslance projektant Alois Veselý (3.8.2006)


Kostelem sv. Markéty v Erpužicích provedl poslance farář P. Jiří Hájek (3.8.2006)