Vystoupení ve Sněmovně ke státnímu rozpočtu na rok 2012


(14.12.2011)

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, pane premiére, dovolte mi také, abych i já zmínil několik poznámek k návrhu státního rozpočtu na rok 2012.

Státní rozpočet na rok 2012 je především nerealistický. Je to určitá fikce. On to koneckonců připouští i pan ministr financí, ale říká to samozřejmě jinými slovy. Je postaven na meziročním růstu HDP 2,5 %. Přitom aktuální ekonomická data a prognózy i třeba České národní banky naznačují, že lze očekávat výrazný pokles růstu HDP, optimisticky možná okolo jednoho procenta, pesimistické odhady pak udávají záporné hodnoty růstu, tedy pokles. Čeká nás bezprecedentní krize. To jsou slova pana ministra financí Kalouska, která mimochodem pronesl dnes na půdě této Sněmovny.

Parametry, na kterých je státní rozpočet postaven, a tedy především jeho příjmová strana, nebudou tedy zcela určitě naplněny. Lze říci, že úvahy Ministerstva financí o růstu, uplatněné do státního rozpočtu pro rok 2012, jsou nadhodnoceny zhruba o 90 mld. Kč, což představuje výpadek v příjmech státního rozpočtu zhruba v rozsahu 30 mld. Kč.

Návrh státního rozpočtu již uvažuje také s příjmy ze zvýšené daně z přidané hodnoty, a to ve výši necelých 22 mld. Kč. Započítává je však do běžných příjmů státního rozpočtu. Přitom argumentem pro zvýšení spodní sazby daně z přidané hodnoty, a to v první fázi v roce 2012 z 10 % na 14 % a v roce 2013 pak na 17,5 % je, že tyto prostředky, které se vyberou, budou také určeny pro důchodovou reformu.

V tom smyslu a - pokud se nemýlím - bylo i vyjádření ministra financí, že tyto prostředky, takto získané ze zvýšené sazby DPH, budou v určité rezervě k tomu vytvořené a nebudou tedy zapojovány do rozpočtovaných výdajů, nebudou tedy utraceny, a že budou výhradně použity právě na důchodovou reformu. Vyjadřoval se v tomto smyslu i premiér Nečas. Nestalo se tak. Jsou zapojeny do běžných výdajů státního rozpočtu.

Je samozřejmě otázkou, jaký efekt co do výběru bude zvýšení spodní sazby DPH mít. Vůbec to nemusí přinést to, co si od toho vláda a Ministerstvo financí slibuje a také očekává. Co to přinese pro drtivou většinu našich občanů, to ale určitě všichni víme a je to jisté. To je zvýšení jejich životních nákladů, zdražení základních životních potřeb, jako jsou potraviny, léky, bydlení, atd. Dramatické zdražení se dotkne především těch nejzranitelnějších skupin obyvatel a rodin.

Spotřebitelé se budou snažit jistě omezit spotřebu, budou šetřit, přestanou nakupovat tak, jak nakupují nyní. A teď nemluvím o tom, že to může vyvolávat i určitý tlak na zpracovatelský průmysl, možná na zemědělce, a projevit se tak ve snížení kvality potravin a v dlouhodobém horizontu samozřejmě i na zdravotním stavu obyvatelstva.

Je otázkou, jaký vůbec výnos daně z přidané hodnoty doopravdy bude. Je tedy i otázkou, nakolik zvýšení DPH pomůže české ekonomice a potažmo státnímu rozpočtu.

Chci také říci, že neustálé změny se sazbami daně z přidané hodnoty rozkolísávají podnikatelské prostředí a snižují tak ekonomickou stabilitu. I na to si samozřejmě naši podnikatelé stěžují.

Návrh státního rozpočtu na rok 2012 počítá se schodkem, tedy s deficitem, ve výši 105 mld. Kč. Domnívám se, že je to chiméra, nebo že může jíti o chiméru, a ani tento parametr státního rozpočtu nemusí být takto naplněn.

Již jsem uvedl, že postavení státního rozpočtu na růstu 2,5 % je nerealistické a bude znamenat na příjmové straně výpadek ve výši zhruba 30 mld. Kč. Navíc koalice nejde cestou, jak posílit právě příjmovou stranu rozpočtu. Nehledá další možnosti naplnění státního rozpočtu, a to například zavedením progresivní daně, progresivního zdanění, tedy zvýšení daní pro ty, kteří mají nejvyšší příjmy, anebo i zvýšením korporátní daně a větším zvýšením těch firem, které mají větší tržní sílu. Také si myslím, že již o tom tady byla řeč.

 

A tato opatření navrhuje mimo jiné sociální demokracie a já si myslím, že i takto je třeba hledat cesty, jak posílit příjmovou stranu státního rozpočtu. Bohužel, není tomu tak. Koalice se touto cestou nevydává.

V návrhu rozpočtu se také nikde nedočteme, jak zintenzivnit boj proti daňovým únikům, které dosahují hodnot v desítkách miliard korun ročně. Jak chce vláda, koalice bojovat proti šedé ekonomice. Vláda prostě nehledá zdroje jinak, než zvýšením sociálně nejméně spravedlivé daně, a to daně z přidané hodnoty. Touto cestou se vláda vydává.

Hlavní nástrojem politiky vlády je především redukce, škrty, škrty, škrty na výdajové straně rozpočtu. To koneckonců ukazuje i výhled na léta 2013 a 2014. Pro letošní rok 2011 víme všichni byl schválen schodek státního rozpočtu ve výši 135 miliard korun. Již nyní sám ministr financí připouští, přiznává, že takto schválený schodek zřejmě nebude dodržen. Nově odhadl výši schodku na zhruba 150 miliard korun a jako příčinu nedodržení schváleného schodku vidí v opožděných a zadržených platbách z Evropské unie. Já si myslím, že to není korektní, toto vyjádření. Je zcela zřejmé, že příčina zpoždění plateb či zadržení plateb není na straně Evropské unie, ale právě bohužel na straně České republiky a především na straně samotné vlády České republiky. Největší objem pozastavených prostředků se týká právě vládních operačních programů, takže prosil bych, aby nebyla veřejnost takto matena. Důvody pozastavení souvisí s chybami pravicových ministrů, ministrů Topolánkovy a Nečasovy vlády.

Dámy a pánové, státní rozpočet na rok 2012, tak jak jej předkládá Sněmovně koaliční vláda, je nerealistický, je založen na nerealistických parametrech, ve svých důsledcích poškodí českou ekonomiku. Další škrty povedou k destrukci veřejných služeb, sociálních systémů. Je ohrožen stávající systém sociálních služeb. To je naprosto zřejmé. Státní rozpočet na rok 2012 nevěstí ani nic dobrého pro budoucnost České republiky ani pro budoucnost našich občanů. Proto poslanci sociální demokracie, tak jak již ve svém vystoupení avizoval předseda strany Bohuslav Sobotka, takovýto rozpočet v žádném případě nepodpoří. Děkuji za pozornost.